24 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (49)
ประโยคภาษาจีน (49)

🌸🌸🌸


多奇怪!
Duō qí guài!
แปลกประหลาดเสียนี่กระไร
他们在这问题上意见毫无差别。
Tā men zài zhè wèn tí shàng yì jiàn háo wú chā bié.
ในปัญหานี้พวกเขามีความคิดเห็นไม่ต่างไปจากกันเลย
虽然我们分别了好几年,但是看不出他跟从前有何差别。
Suī rán wǒ men fēn bié le hǎo jǐ nián, dàn shì kàn bù chū tā gēn cóng qián yǒu hé chā bié.
ถึงแม้ว่าเราจะจากกันหลายปีแล้วก็ตาม แต่ก็มองไม่เห็นว่าเขาจะแปลกไปจากเดิมตรงไหน
我们虽然是第一次见面,并不感觉到陌生。
Wǒ men suī rán shì dì yī cì jiàn miàn, bìng bù gǎn jué dào mò shēng.
ถึงแม้ว่าเราจะพบกันเป็นครั้งแรกก็ตาม แต่เราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้ากัน那种悲剧是嫉妒的结果。
Nà zhǒng bēi jù shì jí dù de jié guǒ.
โศกนาฏกรรมครั้งนั้นเป็นผลมาจากความอิจฉาริษยา
 🍃🍃🍃🍃🍃ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...