27 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (52)


ประโยคภาษาจีน (52)
🌱🌱🌱🌱


一句话就够了。
Yījù huà jiù gòule.
คำพูดประโยคเดียวก็พอแล้ว
他有足够时间做这件工作。
Tā yǒu zúgòu shíjiān zuò zhè jiàn gōngzuò.
เขามีเวลาอย่างเพียงพอที่จะทำงานนี้
他埋怨我粗心大意。
Tā mányuàn wǒ cūxīn dàyì.
เขาตัดพ้อต่อว่าที่ฉันประมาทเลินเล่อ
他的脚掌起了泡。
Tā de jiǎozhǎng qǐle pào.
ฝ่าเท้าของเขาเกิดพองขึ้นมา
泡 Pào สิ่งของที่เหมือนกันฟอง她的孩子在人群中走失了。
Tā de háizi zài rénqún zhōng zǒushīle.
ลูกของเธอได้พลัดหายไปในกลุ่มฝูงชน
他的行动很突然。
Tā de xíngdòng hěn túrán.
การกระทำของเขาเป็นไปอย่างฉับพลัน突然打断他的话。
Túrán dǎ duàn tā dehuà.
พูดตัดบทเขาอย่างฉับพลัน他来得很突然。
Tā láidé hěn túrán.
เขามาถึงโดยทันทีทันใดอย่างที่คาดคิดไม่ถึง暂时就这样好了。
Zhànshí jiù zhèyàng hǎole.
ก็ทำอย่างนี้ไปพลางๆก่อนก็แล้วกัน夜间反复不能眠。
Yèjiān fǎnfù bùnéng mián.
กลางคืนจะพลิกตัวอย่างไรก็นอนไม่หลับ
你自己干的事是赖不掉的。
Nǐ zìjǐ gàn de shì shì lài bù diào de.
เรื่องที่คุณทำเองคุณเองก็ไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้
大多数人都是这样想。
Dà duōshù rén dōu shì zhèyàng xiǎng.
คนส่วนใหญ่ก็คิดกันอย่างนี้
这里都是自己人。
Zhèlǐ dōu shì zìjǐ rén.
อยู่นี่ก็เป็นพวกเดียวกันทั้งนั้น
不附带任何条件的协助。
Bù fùdài rènhé tiáojiàn de xiézhù.
การช่วยเหลือโดยที่ไม่มีเงื่อนไขต่อท้ายใดๆทั้งสิ้น
附带 Fùdài ประกอบ ;พ่วงท้าย; ต่อท้าย
这房间我们俩住,够大的了。
Zhè fángjiān wǒmen liǎ zhù, gòu dà de le.  
ห้องนี้ใหญ่พอที่จะให้เราอยู่สองคน
足够一百个人吃的。
Zúgòu yībǎi gèrén chī de.
พอที่จะให้คนหนึ่งร้อยคนกิน
一百块钱就足够应付我的需要了。
Yībǎi kuài qián jiù zúgòu yìngfù wǒ de xūyàole.
แค่หนึ่งร้อยบาทก็พอกับที่ฉันต้องการแล้ว
感到满足了。
Gǎndào mǎnzúle.
รู้สึกเพียงพอแล้ว
一旦抓住主要矛盾,一切问题就迎刃而解。
Yīdàn zhuā zhù zhǔyào máodùn, yīqiè wèntí jiù yíngrèn érjiě.
เมื่อเข้าใจความขัดแย้งหลักได้แล้วปัญหาทั้งหมดก็จะได้รับการแก้ไข
迎刃而解 Yíng rèn ér jiě   ปัญหาต่างๆได้แก้ตกไปตามๆกัน; ปัญหาต่างๆก็ได้แก้ตกไปอย่างง่ายดาย
一旦我们的计划批准下来,我们就着手这件工作。
Yīdàn wǒmen de jìhuà pīzhǔn xiàlái, wǒmen jiù zhuóshǒu zhè jiàn gōngzuò.
พอโครงการของเราได้รับอนุมัติแล้ว เราก็ลงมือทำงานทันที
着手 Zhuó shǒu  ลงมือทำ; เริ่มทำ
这情况是能改善的。
Zhè qíngkuàng shì néng gǎishàn de.
สถานการณ์อย่างนี้พอจะแก้ไขให้ดีได้
我说这些话是使你可以了解得更清楚些。
Wǒ shuō zhèxiē huà shì shǐ nǐ kěyǐ liǎojiě dé gèng qīngchǔ xiē.
ฉันพูดเช่นนี้ก็พอที่จะทำให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบ้าง
他绝不是娇生惯养的孩子。
Tā jué bùshì jiāoshēngguànyǎng de háizi.
 เขาไม่ใช่เด็กที่ถูกเลี้ยงพะเน้าพะนอมาตั้งแต่เด็กเลย
娇生惯养 Jiāo shēng guàn yǎng ถูกโอ๋มาตั้งแต่เด็ก ;ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็ก ;พะเน้าพะนอ; ตามใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...