28 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (56)ประโยคภาษาจีน (56)
🌷🌷🌷


好吃懒做是不体面的事。
Hàochīlǎnzuò shì bù tǐmian de shì.
การเอาแต่กิน แต่ขี้เกียจทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ไร้เกียรติ
体面 Tǐmian เกียรติ ;เกียรติยศ; ทรงเกียรติ
他不幸折断了腿。
Tā bùxìng zhéduànle tuǐ.
เขาโชคร้ายที่ขาหัก
不幸 Bùxìng ร้าย; โชคร้าย; เคราะห์ร้าย ;ทำให้ผิดหวัง ;เจ็บปวด ;โศกเศร้า
千万别把真心,给了没良心的人
Qiān wàn bié bǎ zhēnxīn, gěile méi liángxīn de rén!
อย่าให้ความจริงใจกับคนที่ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
没良心的人 Méi liáng xīn de rén คนที่ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี;ไม่มีมโนธรรม ;คนที่ไม่มีมโนสำนึก
他良心发现。
Tā liángxīn fāxiàn.
เขาเกิดมีมโนธรรมขึ้นในใจ
为小事而争吵。
Wèi xiǎoshì ér zhēngchǎo.
ทะเลาะกันเรื่องหยุมหยิม
他做事总是偷偷摸摸的。
Tā zuòshì zǒng shì tōutōumōmō de.
เขาทำอะไรมักจะลับๆล่อๆ
偷偷摸摸的 Tōu tōu mō mō de ลับๆล่อๆ; ผลุบๆโผล่ๆ

产生巨大的影响。
Chǎnshēng jùdà de yǐngxiǎng.
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาล
他瞧了一下,但没瞧见什么人。
Tā qiáole yīxià, dàn méi qiáojiàn shénme rén.
เขามองดูแล้ว แต่มองไม่เห็นใคร
瞧 Qiáo ดู ;มอง
他瞧了他一下,表示他听见了,但没有表示同意或者不同意。
Tā qiáole tā yīxià, biǎoshì tā tīngjiànle, dàn méiyǒu biǎoshì tóngyì huòzhě bù tóngyì.
เขามองมาที่เขา เพื่อแสดงว่าเขาได้ยิน แต่ไม่ได้แสดงออกมากว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
他端详了我好久。
Tā duānxiangle wǒ hǎojiǔ.
เขาจ้องมองฉันตั้งนาน
端详 Duānxiang จ้องมอง(บุคคล)อย่างพินิจพิเคราะห์ ;พิจารณาดู(บุคคล)อย่างพินิจพิเคราะห์
委托他负责这项工作。
Wěituō tā fùzé zhè xiàng gōngzuò.
มอบหมายให้เขารับผิดชอบทำงานนี้
委托 Wěituō มอบหมาย(ให้ทำแทน); ฝากให้ทำแทน
这事就委托你了。
Zhè shì jiù wěituō nǐle.
เรื่องนี้ก็มอบให้คุณก็แล้วกัน
把他灌醉。
Bǎ tā guàn zuì.
มอมเหล้าเขา
毒害他的思想。
Dúhài tā de sīxiǎng.
มอมเมาความคิดของเขา
毒害 Dúhài เบื่อ(ด้วยพิษร้าย); ทำลาย(ด้วยพิษต่างๆ);มอมเมา他被雨淋得像个落汤鸡似的。
Tā bèi yǔ lín dé xiàng gè luòtāngjī shì de.
เขาเปียกม่อลอกม่อแลกไปทั้งตัว
落汤鸡 Luò tāng jī เปียกโชก; เปียกม่อลอกม่อแลก ;ลูกหมาตกน้ำเปียกชุ่มไปทั้งตัว
许多事情缠磨着他,使他忙乱不堪。
Xǔduō shìqíng chán mo zhe tā, shǐ tā mángluàn bùkān.
งานมากมายได้มะรุมมะต้มเขา จนเขายุ่งจนสายตัวแทบขาด
儿童们往往有丰富的幻想力。
Értóngmen wǎngwǎng yǒu fēngfù de huànxiǎng lì.
เด็ก ๆ มักจะมีจินตนาการมากมายหลายหลาก🍧🍧🍧🍧🍧

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...