30 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (60)
ประโยคภาษาจีน (60)
🌷🌷🌷


趁热喝吧。
Chèn rè hē ba.
ดื่มในขณะที่ยังร้อนอยู่还有许多事要做。
Hái yǒu xǔduō shì yào zuò.
ยังมีงานอีกมากมายที่จะต้องทำ你还不知道,何况我呢?
Nǐ hái bù zhīdào, hékuàng wǒ ne?
คุณเองยังไม่รู้แล้วฉันจะไปรู้ได้อย่างไร
何况 Hékuàng ใช้น้ำเสียงที่ย้อนถาม มีความหมายแสดงว่าเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง; โดยเฉพาะอย่างยิ่ง你跑得那么快还赶不上他,何况我呢?
Nǐ pǎo de nàme kuài hái gǎnbushàng tā, hékuàng wǒ ne?
คุณวิ่งเร็วขนาดนั้นยังตามไม่ทันเขาเลย แล้วฉันจะไปทันได้อย่างไร我不喜欢那所房子,何况价钱也太高。
Wǒ bù xǐhuān nà suǒ fángzi, hékuàng jiàqián yě tài gāo.
ฉันไม่ชอบบ้านหลังนั้นและราคาสูงเกินไป他怒不可遏。
Tā nùbùkě è.
เขาโกรธจนยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้
怒不可遏 Nù bù kě è โกรธจนยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้暗中把钱塞给他。
Ànzhōng bǎ qián sāi gěi tā.
แอบยัดเงินให้เขา你再顶一会儿,我叫人来替你。
Nǐ zài dǐng yīhuǐr, wǒ jiào rén lái tì nǐ.
คุณยันเอาไว้ก่อน ฉันจะไปตามคนมายันแทนคุณ他老呆在家里。
Tā lǎo dāi zài jiālǐ.
เขาเอาแต่อยู่บ้าน他不是好惹的。
Tā bùshì hǎo rě de.
เขาไม่ใช่เป็นคนที่จะไปยั่วได้ง่ายๆเลย这人脾气大,别惹他。
Zhè rén píqì dà, bié rě tā.
เขาเป็นคนเจ้าอารมณ์อย่าไปยั่วเขาเลย惹她生气。
Rě tā shēngqì.
ยั่วให้เธอโมโห如果你方便的话,就请来一次。
Rúguǒ nǐ fāngbiàn dehuà, jiù qǐng lái yīcì.
ถ้าหากคุณสะดวก ก็ขอให้ได้โปรดมาสักครั้งเถอะ

目前的情况难以控制。
Mùqián de qíngkuàng nányǐ kòngzhì.
สถานการณ์ปัจจุบันควบคุมได้ยาก你有个难得的机会重新开始。
Nǐ yǒu gè nándé de jīhuì chóngxīn kāishǐ.
คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ยาก 🍂🍂🍂🍂🍂

ประโยคภาษาจีน (59)ประโยคภาษาจีน (59)
🌸🌸🌸

她有着最迷人的微笑。
Tā yǒuzhe zuì mírén de wéixiào.
เธอมีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ที่สุด我爱上你那温柔的吻和迷人的微笑。
Wǒ ài shàng nǐ nà wēnróu de wěn hé mírén de wéixiào.
ฉันตกหลุมรักการจูบที่อ่อนหวานละมุนละไมและรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของคุณ
温柔 Wēnróu อ่อนโยนละมุนละไม ;อ่อนหวานละมุนละไม
吻 Wěn จูบ他有一副迷人的微笑。
Tā yǒuyī fù mírén de wéixiào.
เขามีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์他说话简短。
Tā shuōhuà jiǎnduǎn.
เขาพูดสั้น ๆเรียบๆ
简短 Jiǎnduǎn สั้นๆง่ายๆ; สั้นๆเรียบๆ她有时间做一个简短的报告。
Tā yǒu shíjiān zuò yīgè jiǎnduǎn de bàogào.
เธอมีเวลาสรุปรายงานอย่างสั้น ๆ
这条路转弯抺角,找到这里真不容易。
Zhè tiáo lù zhuǎnwān mèi jiǎo, zhǎodào zhèlǐ zhēn bù róngyì.
ถนนสายนี้มันยอกย้อนวกไปวนมา กว่าจะมาถึงที่นี่ได้เกือบแย่
转弯抺角 Zhuǎn wān mò jiǎo อุปมาว่า ทางวกวน; ทางคดเคี้ยว ;ทางวกไปวนมา
说话从不拐弯抹角。
Shuōhuà cóng bù guǎiwānmòjiǎo.
ไม่เคยพูดจาวกไปวนมาเลย
拐弯抹角 Guǎi wān mò jiǎo พูดหรือเขียนวกไปวนมา ;อ้อมค้อม; ไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็น别拐弯抹角。
Bié guǎiwānmòjiǎo.
อย่าพูดจายอกย้อน不许你顶嘴。
Bùxǔ nǐ dǐngzuǐ.
ห้ามคุณเถียงกลับ
顶嘴 Dǐngzuǐ (พูด)เถียง; โต้เถียง(ส่วนมากจะกระทำต่อผู้อาวุโส) ;ย้อน接着我们决定往回走。
Jiēzhe wǒmen juédìng wǎng huí zǒu.
ครั้นแล้วพวกเราก็ตัดสินใจเดินย้อนกลับ回想童年时代的生活。
Huíxiǎng tóngnián shídài de shēnghuó.
นึกย้อนไปถึงชีวิตในวัยเด็ก

这是法律所不许可的。
Zhè shì fǎlǜ suǒ bù xǔkě de.
เป็นเรื่องที่กฎหมายยอมให้ไม่ได้
许可 Xǔkě  ยอม ;ยินยอม ;อนุญาต只许前进,不可后退。
Zhǐ xǔ qiánjìn, bùkě hòutuì.
ยอมให้ก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น แต่ไม่ยอมให้ถอยหลัง

他们准备牺牲一切去争取胜利。
Tāmen zhǔnbèi xīshēng yīqiè qù zhēngqǔ shènglì.
พวกเขาพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะ
她为孩子牺牲了一切。
Tā wèi háizi xīshēngle yīqiè.
ธอเสียสละทุกอย่างเพื่อลูก

 🍎🍎🍎🍎🍎

29 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (58)ประโยคภาษาจีน (58)
 👇👇👇👇👇


没脸见人。
Méi liǎn jiàn rén.
ไม่มีหน้าไปพบใคร我没地方去。
Wǒ méi dì fāng qù.
ฉันไม่มีที่ไป从另一个角度来观察这事。
Cóng lìng yī gè jiǎo dù lái guān chá zhè shì.
มองเรื่องนี้จากแง่มุมอีกมุมหนึ่ง
讨论一个问题的各个方面。
Tǎo lùn yī gè wèn tí de gè ge fāng miàn.
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ของปัญหา
从不同的角度来观察。
Cóng bù tóng de jiǎo dù lái guān chá.
มองต่างมุม
从各个角度来分析问题。
Cóng gè ge jiǎo dù lái fēn xī wèn tí.
วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมต่างๆ
找遍每一个角落。
Zhǎo biàn měi yī gè jiǎo luò.
ค้นหาทุกซอกทุกมุม
没有充分根据,不要下结论。
Méi yǒu chōng fèn gēn jù, bù yào xià jié lùn.
อย่าได้ทำการสรุป เมื่อไม่มีหลักฐานอย่างเต็มที่
*根据 Gēn jù แอบอิง; ข้ออิง ;มูล(สิ่งที่พอจะยึดเป็นหลักได้) ; หลักฐาน
*结论 Jié lùn  ข้อสรุป ;ข้อวินิจฉัย
没有根据。
Méi yǒu gēn jù.
ไม่มีมูล
说话要有根据。
Shuō huà yào yǒu gēn jù.
พูดอะไรจะต้องมีมูล
事出有因。
Shì chū yǒu yīn.
ไม่มีมูลหมาไม่ขี้ ;ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัย; เรื่องเกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุ
起因于一件小事。
Qǐ yīn yú yī jiàn xiǎo shì.
มีมูลเกิดมาจากเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง

他已烂醉如泥。
Tā yǐ làn zuì rú ní.
เขาเมาหัวราน้ำแล้ว
烂醉如泥 Làn zuì rú ní เมาหัวราน้ำ
你休想逃之夭夭。
Nǐ xiū xiǎng táo zhī yāo yāo.
อย่าได้คิดที่คุณจะหนีลอยนวลไปได้
*休想 Xiū xiǎng อย่าได้คิด(เพ้อเจ้อ)
*逃之夭夭 Táo zhī yāo yāo   หนีลอยนวลไป
你休想我会爱上你。
Nǐ xiū xiǎng wǒ huì ài shàng nǐ.
เมินเสียเถิดที่ฉันจะรักคุณ
偷眼看了他的脸色。
Tōu yǎn kàn le tā de liǎn sè.
แอบชำเลืองมองสีหน้าของเขา
他不时地偷眼看我。
Tā bù shí de tōu yǎn kàn wǒ.
เขาแอบมองฉันเป็นครั้งคราว

当他跑完长路后,他疲乏极了。
Dāng tā pǎo wán zhǎng lù hòu, tā pí fá jí le.
หลังจากที่เขาได้วิ่งไกลเสร็จแล้ว เขาก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก
疲乏极了 Pí fá jí le เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก
看书过多使眼睛疲劳。
Kàn shū guò duō shǐ yǎn jīng pí láo.
ดูหนังสือมากเกินไป จนทำให้ตาเมื่อยล้า
四肢酸痛。
Sì zhī suān tòng.
มือเท้าปวดไปหมด
我腰酸背痛。
Wǒ yāo suān bèi tòng.
ฉันปวดเมื่อยไปทั่วทั้งตัว


他虽然很努力,但是却没能成功。
Tā suī rán hěn nǔ lì, dàn shì què méi néng chéng gōng.
แม้ว่าเขาจะพยายามแต่กลับไม่ประสบผลสำเร็จ


类似情况举不胜举。
Lèi sì qíng kuàng jǔ bù shèng jǔ.
กรณีที่คล้ายๆกันนี้ได้ถูกยกมากล่าวไม่หวาดไม่ไหว
*举不胜举 Jǔ bù shèng jǔ มากมายจนนับไม่ถ้วน
 💦💦💦💦💦

ประโยคภาษาจีน (57)ประโยคภาษาจีน (57)
🌷🌷🌷


有空过来玩。
Yǒu kòng guòlái wán.
ถ้าว่างก็แวะมาเที่ยวนะ
她是新来的。
Tā shì xīn lái de.
เธอเป็นผู้ที่มาใหม่
客人还没有来。
Kèrén hái méiyǒu lái.
แขกยังไม่มาเลย
剩下的水不多了。
Shèng xià de shuǐ bù duōle.
น้ำเหลือไม่มากแล้ว
你工作中的困难多不多?
Nǐ gōngzuò zhōng de kùnnán duō bù duō?
คุณมีอุปสรรคในการทำงานมากไหม
我现在感觉好多了。
Wǒ xiànzài gǎnjué hǎoduōle.
ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมาก
他的工作做得比过去好多了。
Tā de gōngzuò zuò dé bǐ guòqù hǎoduōle.
เขาทำงานได้ดีกว่าแต่ก่อนมากทีเดียว
大家的意见很接近。
Dàjiā de yìjiàn hěn jiējìn.
ความเห็นของพวกเราใกล้เคียงกันมาก

我很了解他。
Wǒ hěn liǎojiě tā.
ฉันเข้าใจเขาดี ;ฉันรู้จักเขาดี
雾气使景色模糊不清。
Wùqì shǐ jǐngsè móhu bù qīng.
หมอกทำให้ภาพทิวทัศน์ดูมัวไปหมด
雾气 Wùqì หมอก
他这个人马虎。
Tā zhège rén mǎhu.
เขาเป็นคนชอบทำงานแค่ให้ผ่านๆไปเท่านั้น
马虎 Mǎhu ลวก ;สะเพร่า; เลินเล่อ ;ทำอย่างสุกเอาเผากิน ;ทำแค่ให้ผ่านๆไปเท่านั้น; ทำมั่ว
混日子,得过且过。
Hùn rìzi, déguòqiěguò.
มั่วไปวันๆแค่พอเอาตัวรอดเท่านั้น
混 Hùn มั่ว; มีชีวิตแค่เอาตัวรอดไปวันๆโดยไม่คิดจะทำอะไรอย่างจริงจังเอาแค่คำนึงแต่เรื่องเฉพาะหน้า ;เอาแต่เอ้อระเหย
得过且过  guò qiě guò เป็นสำนวนใช้บอกการทำงานลวกๆ ;แบบขอไปที  ;ผ่านๆ ไป
他现在混得比我好。
Tā xiànzài hùn dé bǐ wǒ hǎo.
ตอนนี้เขาดีกว่าฉันแล้ว
我怎么会曾经跟你混在一起呢?
Wǒ zěnme huì céngjīng gēn nǐ hùnzài yīqǐ ne?
ทำไมฉันถึงเคยไปยุ่งกับคุณนะ
混了半辈子。
Hùnle bànbèizi.
เอ้อระเหยลอยชายมาตั้งครึ่งค่อนชีวิต
日子一天天过去,他再也混不下去了。
Rìzi yī tiāntiān guòqù, tā zài yě hùn bù xiàqùle.
วันเวลาผ่านไป เขาเองก็ไม่อยากที่จะไปเอ้อระเหยลอยชายอีกต่อไปแล้ว
对自己的工作提出高标准。
Duì zìjǐ de gōngzuò tíchū gāo biāozhǔn.
ยกมาตรฐานในงานของตนให้สูงขึ้น
她那矫揉造作的姿态令人难以忍受。
Tā nà jiǎoróuzàozuò de zītài lìng rén nányǐ rěnshòu.
ท่าทางอันเต็มไปด้วยมารยาสาไถยของเธอนั้น มันทำให้สุดที่จะทนได้
矫揉造作 Jiǎo róu zào zuò ดัดจริต ;มารยาสาไถย
姿态  Zītài ลักษณะ; ท่าทาง
难以忍受  Nányǐ rěnshòu  ยากที่จะทนได้🍒🍒🍒🍒🍒


28 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (56)ประโยคภาษาจีน (56)
🌷🌷🌷


好吃懒做是不体面的事。
Hàochīlǎnzuò shì bù tǐmian de shì.
การเอาแต่กิน แต่ขี้เกียจทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ไร้เกียรติ
体面 Tǐmian เกียรติ ;เกียรติยศ; ทรงเกียรติ
他不幸折断了腿。
Tā bùxìng zhéduànle tuǐ.
เขาโชคร้ายที่ขาหัก
不幸 Bùxìng ร้าย; โชคร้าย; เคราะห์ร้าย ;ทำให้ผิดหวัง ;เจ็บปวด ;โศกเศร้า
千万别把真心,给了没良心的人
Qiān wàn bié bǎ zhēnxīn, gěile méi liángxīn de rén!
อย่าให้ความจริงใจกับคนที่ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
没良心的人 Méi liáng xīn de rén คนที่ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี;ไม่มีมโนธรรม ;คนที่ไม่มีมโนสำนึก
他良心发现。
Tā liángxīn fāxiàn.
เขาเกิดมีมโนธรรมขึ้นในใจ
为小事而争吵。
Wèi xiǎoshì ér zhēngchǎo.
ทะเลาะกันเรื่องหยุมหยิม
他做事总是偷偷摸摸的。
Tā zuòshì zǒng shì tōutōumōmō de.
เขาทำอะไรมักจะลับๆล่อๆ
偷偷摸摸的 Tōu tōu mō mō de ลับๆล่อๆ; ผลุบๆโผล่ๆ

产生巨大的影响。
Chǎnshēng jùdà de yǐngxiǎng.
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาล
他瞧了一下,但没瞧见什么人。
Tā qiáole yīxià, dàn méi qiáojiàn shénme rén.
เขามองดูแล้ว แต่มองไม่เห็นใคร
瞧 Qiáo ดู ;มอง
他瞧了他一下,表示他听见了,但没有表示同意或者不同意。
Tā qiáole tā yīxià, biǎoshì tā tīngjiànle, dàn méiyǒu biǎoshì tóngyì huòzhě bù tóngyì.
เขามองมาที่เขา เพื่อแสดงว่าเขาได้ยิน แต่ไม่ได้แสดงออกมากว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
他端详了我好久。
Tā duānxiangle wǒ hǎojiǔ.
เขาจ้องมองฉันตั้งนาน
端详 Duānxiang จ้องมอง(บุคคล)อย่างพินิจพิเคราะห์ ;พิจารณาดู(บุคคล)อย่างพินิจพิเคราะห์
委托他负责这项工作。
Wěituō tā fùzé zhè xiàng gōngzuò.
มอบหมายให้เขารับผิดชอบทำงานนี้
委托 Wěituō มอบหมาย(ให้ทำแทน); ฝากให้ทำแทน
这事就委托你了。
Zhè shì jiù wěituō nǐle.
เรื่องนี้ก็มอบให้คุณก็แล้วกัน
把他灌醉。
Bǎ tā guàn zuì.
มอมเหล้าเขา
毒害他的思想。
Dúhài tā de sīxiǎng.
มอมเมาความคิดของเขา
毒害 Dúhài เบื่อ(ด้วยพิษร้าย); ทำลาย(ด้วยพิษต่างๆ);มอมเมา他被雨淋得像个落汤鸡似的。
Tā bèi yǔ lín dé xiàng gè luòtāngjī shì de.
เขาเปียกม่อลอกม่อแลกไปทั้งตัว
落汤鸡 Luò tāng jī เปียกโชก; เปียกม่อลอกม่อแลก ;ลูกหมาตกน้ำเปียกชุ่มไปทั้งตัว
许多事情缠磨着他,使他忙乱不堪。
Xǔduō shìqíng chán mo zhe tā, shǐ tā mángluàn bùkān.
งานมากมายได้มะรุมมะต้มเขา จนเขายุ่งจนสายตัวแทบขาด
儿童们往往有丰富的幻想力。
Értóngmen wǎngwǎng yǒu fēngfù de huànxiǎng lì.
เด็ก ๆ มักจะมีจินตนาการมากมายหลายหลาก🍧🍧🍧🍧🍧

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...