5 ตุลาคม 2563

คำศัพท์ภาษาจีน ทำงานบ้าน ปัด กวาด เช็ด ถู ห้องน้ำ The Bathroom

 

ห้องน้ำThe Bathroom

洗手间 卫生间 厕所 盥洗室 浴室

shǒu jiān / Wèi shēng jiān / Cè suǒ / Guàn xǐ shì / Yù shì 👇👇👇


ทำความสะอาดห้องน้ำ Clean the bathroom

清理卫生间

Qīnglǐ wèishēngjiān

 

 💦💦💦


ล้างสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ Clear out the blockage in the drainpipe

清除排水管中的堵塞物

Qīngchú páishuǐ guǎn zhōng de dǔsè wù

 

 💦💦💦 


ขัดรอบๆท่อระบายน้ำ Scrub around the drain

在排水管周围擦洗

Zài páishuǐ guǎn zhōuwéi cāxǐ

 

  💦💦💦


ขัดผนัง Scrub the wall

擦洗墙壁

Cāxǐ qiángbì

 

ทำความสะอาดหัวฝักบัว Clean the shower head

清洁淋浴喷头

Qīngjié línyù pēntóu

 


 💦💦💦


น้ำยาล้างห้องน้ำ Bathroom cleaning liquid

浴室清洁剂

Yùshì qīngjié jì

 

 👀👀👀👀👀*** เสริม ห้องน้ำThe Bathroom

คำศัพท์ที่ใช้กล่าวถึงห้องน้ำนั้นมีด้วยกันหลายคำ ซึ่งการที่จะเลือกใช้คำไหนก็ขึ้นอยู่กับเมืองที่เราไปค่ะ ซึ่งแต่ละที่ก็มีความเคยชินในการเรียกที่แตกต่างกันออกไป

洗手间 shǒu jiān ห้องน้ำ ซึ่งคำนี้เป็นคำที่สุภาพที่สุด แปลตรงตัวว่า ห้องล้างมือ

卫生间 Wèi shēng jiān ห้องน้ำ ซึ่งคำนี้ แปลตรงตัวว่า ห้องอนามัย

厕所 suŏ  เป็นคำสามัญทั่วไป แต่บางคนกลับถือว่า คำนี้ไม่สุภาพ 
盥洗室Quàn xǐ shì ห้องน้ำ

浴室 shì ห้องน้ำ เป็นห้องที่มีอ่างอาบน้ำ หรือมีที่อาบน้ำให้อาบ สำหรับอาบน้ำด้วย

 

 💕💕💕💕💕💕💕💕💕


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ