5 ตุลาคม 2563

คำศัพท์ภาษาจีน ทำงานบ้าน ปัด กวาด เช็ด ถู ห้องนอน The Bedroom

 


ในห้องนอน  The Bedroom

卧室

Wò shì

 👇👇👇


ถอดปลอกหมอน Take the pillowcase off

把枕套拆下来

Bǎ zhěntào chāi xiàlái

ปลอกหมอน Pillowcase

枕套

Zhěntào

 


💦💦💦💦ใส่ปลอกหมอน Put the pillowcase on

把枕套套上去

Bǎ zhěntào tào shàngqù

 

 💦💦💦💦


เปลี่ยนปลอกหมอน Change the pillowcase

换枕套

Huàn zhěntào 💦💦💦💦เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน Change  sheets and pillowcase

换床单和枕套

Huàn chuángdān hé zhěntào

 


 💦💦💦💦เปลี่ยนผ้าปูที่นอน Change the sheets

换床单

Huàn chuángdān

 

💦💦💦💦จัดเตียง Make the bed

整理床铺

Zhěnglǐ chuángpù

 


 💦💦💦💦เกี่ยว/แขวนมุ้งไว้ก่อนจะจัดเตียง Set up the mosquito net before you make the bed. 

铺床前先把蚊帐挂起来

Pūchuáng qián xiān bǎ wénzhàng guà qǐlái

 

มุ้ง Mosquito net

蚊帐

Wénzhàng

 


 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ