12 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาเพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นี้เอง He left just now.

他刚刚离开。

Tā gāng gāng lí kāi.

 

🍉🍉🍉


ฉันพร้อมแล้ว I’m all set.

我都准备好了。

Wǒ dōu zhǔn  bèi hǎo le.

 

🍉🍉🍉


มันใช้เวลา It takes time.

这需要时间。

Zhè xū yào shí jiān.

 

🍉🍉🍉


ระวังพื้นต่างระดับ Mind the step.

小心台阶。

Xiǎo xīn tái jiē.

 

🍉🍉🍉


ฉันต้องไปแล้วหละ I should get going.

我该走了。

Wǒ gāi zǒu le.

 

🍉🍉🍉


ให้ฉันไปส่งคุณไหม  Do you need a ride?

你要搭便车吗?/ 需要送你一程吗?

Nǐ yào dā biàn chē ma?/ Xū yào sòng nǐ yì chéng ma?

 

 🍉🍉🍉


ฉันจ่ายไม่ไหว(เงินไม่พอที่จะจ่าย) I can’t  afford it.

我买不起。

Wǒ mǎi bù qǐ.

 

🍉🍉🍉


น่าเสียดายจัง What a pity!

好可惜!

Hǎo kě xī


 💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ