18 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าเบี้ยวน้า Don't stand me up!

不要放我鸽子!

Bú yào fàng wǒ gē zi!

 

💦💦💦


มันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเลยนะเนี่ย What a coincidence!

真是太巧了!

Zhēn shì tài qiǎo le!

 

💦💦💦


คุณชมฉันเกินไปแล้ว You’re flattering me.

你过奖了

Nǐ guò jiǎng le!

 

💦💦💦


ฉันไปไม่ได้ I can’t make it.

我去不了。

Wǒ qù bù liǎo.

 

💦💦💦


เดี๋ยวเราก็รู้ We’ll see.

好吧,走着瞧 / 等着看吧。

Hǎo ba, zǒu zhe qiáo./ Děng zhe kàn ba.

 

💦💦💦


ถ้าฉันไปได้ก็ดีสิ I wish I could go.

我希望我能去。

Wǒ xī wàng wǒ néng qù.

 

💦💦💦


มันน่าขายหน้าจังเลย  That’s embarrassing.

这太尴尬了。

Zhè tài gān gà le.

 


💖💖💖💖💖💖💖💖💖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ