19 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันขอไปด้วยคนได้ไหม Can I tag along?

我可以一起去吗?

Wǒ kě yǐ yì qǐ qù ma?


🍄🍄🍄

 

ฉันนี่ขี้ลืมจัง I’m so forgetful.

我太健忘了。

Wǒ tài jiàn wàng le.

 


🍄🍄🍄


ฉันจำอะไรไม่ได้เลย My mind went blank.

我的脑子一片空白 

Wǒ de nǎo zi yí piàn kòng bái.

 

 🍄🍄🍄


ฟังเข้าท่าดี That makes sense.

这很有道理。蛮有道理的。

Zhè hěn yǒu dào lǐ. / Mán yǒu dào lǐ de.

 

🍄🍄🍄


ไม่ต้องขอบคุณหรอก Don’t mention it.

别客气。/不用客气。

Bié kè qì./Bú yòng kè qì.

 

🍄🍄🍄


อันนี้ของคุณเหรอ Is this yours?

这是你的吗?

Zhè shì nǐ de ma?

🍄🍄🍄


ทำได้ดีมาก Way to go!

干得好!

Gàn de hǎo!


💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ