22 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ขึ้นรถเลย Get in the car.

上车。

Shàng chē.

 

🌴🌴🌴


เชิญก่อนเลยค่ะ Please go first.

你先请。

Nǐ xiān qǐng.

 


🌴🌴🌴


ไม่น่าจะใช่นะ Not likely!

不太可能!

Bù tài kě néng!

 

🌴🌴🌴


อย่าถือสากันเลยนะ No hard feelings.

 请别见怪。

Qǐng bié jiàn guài.

 

🌴🌴🌴


คุณจริงจังหรือเปล่าเนี่ย Are you serious?

你是认真的吗?

Nǐ shì rèn zhēn de ma?

 

🌴🌴🌴


ฉันกำลังรีบ I’m in a hurry.

我在赶时间。

Wǒ zài gǎn shí jiān.

 

🌴🌴🌴


ขอฟังเสียงของพวกคุณหน่อย Let me hear you make some noise. 

让我听听大家的掌声吧。

Ràng wǒ tīng tīng dà jiā de zhǎng shēng ba.

 


💖💖💖💖💖💖💖💖💖


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ