22 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไปด้วยกันเปล่า Wanna join?

想加入吗?

Xiǎng jiā rù ma?

 

🍄🍄🍄


คุณช่วยเขยิบหน่อยได้ไหม Can you scoot over?

你能往旁边靠一点吗?

Nǐ néng wǎng pang biān kào yì diǎn ma?

 

🍄🍄🍄


เอาที่คุณสบายใจ(ใช้ในการประชดประชัน) Suit yourself.

随你便。

Suí nǐ biàn.

 

🍄🍄🍄


อย่าเครียด Don’t stress.

别紧张。

Bié jǐn zhāng.

 

🍄🍄🍄


คุณมีสเปคไหม Do you have a type?

你有喜欢的类型吗?

Nǐ yǒu xǐ huān de lèi xíng ma?

 

🍄🍄🍄


เขาเป็นสเปคของฉันเลย He’s my type.

他是我喜欢的类型。

Tā shì wǒ xǐ huān de lèi xíng.

 

🍄🍄🍄


พยายามให้ถึงที่สุดนะ Try your best!

尽你所能!

Jǐn nǐ suǒ néng!

 


💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ