25 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าเพิ่งไป Don’t go yet.

先别走。        

Xiān bié zǒu.

 

🌻🌻🌻ฉันหิวมาก I’m starving!

我饿死了!

Wǒ è sǐ le!

 

🌻🌻🌻


สมน้ำหน้า It serves you right!

活该!/ 你是罪有应得!

Huó gāi! /Nǐ shì zuì yǒu yīng dé!

 

🌻🌻🌻


ฉันลืมมันไปสนิทเลย It slipped my mind.

我忘了。

Wǒ wàng le.

 

🌻🌻🌻


นี่เป็นความคิดที่ดีเลยนะ That’s a good deal.

这是个好主意。

Zhè shì gè hǎo zhǔ yì.

 

🌻🌻🌻


มันราคาถูกมากๆ That’s dirt cheap.

太便宜了。

Tài pián yi le.

 

🌻🌻🌻


คุณเลือกเลย It’s your call.

你说了算。/ 你来决定。

Nǐ shuō le suàn. / Nǐ lái jué dìng.

 


💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...