29 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


โลกกลมจัง What a small world!

这个世界真是太小了!

Zhè ge shì jiè zhēn shì tài xiǎo le!


 🌺🌺🌺


คุณทำงานอะไร What do you do ?

你是做什么的?

Nǐ shì zuò shén me de?

 

 🌺🌺🌺


ฉันดูเวลาผิด I misread the time.

我看错时间了。

Wǒ kàn cuò shí jiān le.

 

 🌺🌺🌺


จำให้ขึ้นใจ Bear in mind.

记住。

Jì zhù.

 

 🌺🌺🌺


ฉันหวังว่าจะเป็นแบบนั้น I hope so.

希望如此。

Xī wàng rú cǐ.

 

 🌺🌺🌺


ให้ฉันทายนะ Let me guess.

让我猜一猜。

Ràng wǒ cāi yì cāi.

 

 🌺🌺🌺


ฉันพูดถึงไหนแล้วนะ Where was I?

我讲到哪儿了?/我说到哪儿了?

Wǒ jiǎng dào nǎr le? / Wǒ shuō dào nǎr le?

 


💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ