25 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันพร้อมแล้ว I’m all set.

我都准备好了。

Wǒ dōu zhǔn bèi hǎo le.

 

🍇🍇🍇


พวกเรารีบหาอะไรกินไวๆกันเถอะ Let’s grab a bite.

我们赶紧吃点东西吧。

Wǒ men gǎn jǐn chī diǎn dōng xi ba.

 

🍇🍇🍇


ทานให้อร่อยนะ Enjoy your meal!

祝你用餐愉快!/请好好享用!

Zhù nǐ yòng cān yú kuài!/ Qǐng hǎo hǎo xiǎng yòng!

 

🍇🍇🍇


ฉันเลี้ยงเอง This is on me.

这次我请客。

Zhè cì wǒ qǐng kè.

 

🍇🍇🍇


เป็นอภินันทนาการจากทางร้าน It’s on the house.

免费供应的。/这是免费的。

Miǎn fèi gōng yìng de./ Zhè shì miǎn fèi de.

 

🍇🍇🍇


ถึงตาฉันแล้ว It’s my turn.

轮到我了。/ 该我了。

Lún dào wǒ le. / Gāi wǒ le.

 

🍇🍇🍇


ฉันคุ้นหน้าคุณจัง You look familiar.

你看起来很眼熟 

Nǐ kàn qǐ lái hěn yǎn shú.💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ