29 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 
คุณจะทำยังไงต่อไป What are you gonna do?

你打算怎么办?

Nǐ dǎ suàn zěn me bàn?

 

🌴🌴🌴


คุณเป็นอะไรไป  What’s wrong?

怎么了?

Zěn me le?

 

🌴🌴🌴


ฉันไม่ชอบ It’s not my thing.

我不喜欢。

Wǒ bù xǐ huān.

 

🌴🌴🌴


ฉันว่าแล้วเชียว I knew it.

我就知道。

Wǒ jiù zhī dào.

 

🌴🌴🌴


แค่แซวเล่นนะ; แค่แหย่เล่นนะ Just teasing.

我就逗逗你。/跟你玩玩而已。/只是开玩笑。

Wǒ jiù dòu dòu nǐ./ Gēn nǐ wán wán ér yǐ./ Zhǐ shì kāi wán xiào.

 

🌴🌴🌴


ฉันจะดูให้ ;ฉันจะจัดการให้ I’ll see to it.

我会处理的。

Wǒ huì chǔ lǐ de.💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ