7 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อยากให้ถึงเวลานั้นใจจะขาด I can’t wait.

我等不及了。

Wǒ děng bù jí le.

 

🍇🍇🍇


อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลย Don’t flatter yourself!

 你少臭美了/ 别自以为是了!

Nǐ shǎo chòu měi le! / Bié zì yǐ wéi shì le!

 


🍇🍇🍇


ฉันไม่ทันได้ยิน I didn’t catch that.

我没听清楚。

Wǒ méi tīng qīng chǔ.

 


🍇🍇🍇


ฉันเลี้ยงเอง It’s on me.

我请客。

Wǒ qǐng kè.

 

🍇🍇🍇


ฉันต้องไปก่อนนะ I’ve got to go.

我得走了。

Wǒ děi  zǒu le.

 


🍇🍇🍇เมื่อกี้เราพูดถึงไหนกันนะ Where were we?

我们说到哪里了?/ 我们谈到哪儿了?

Wǒ men shuō dào nǎ lǐ le? / Wǒ men tán dào nǎr le?

 

🍇🍇🍇


นานๆที Once in a blue moon.

千载难逢 / 难得

Qiān zǎi nán féng/ Nán dé

 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...