22 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


รีบๆเข้า Hurry up!

快点!

Kuài diǎn!

 

🌺🌺🌺


ใจเย็นๆ Clam down.

冷静一点。

Lěng jìng yì diǎn.

 

🌺🌺🌺


แป็บนึงนะ One second.

等等。/ 请等一下。

Děng děng./Qǐng děng yí xià.

 

🌺🌺🌺


ทำตัวดีๆ Be good!

乖一点。/ 表现好一点。

Guāi yì diǎn./ Biǎo xiàn hǎo yì diǎn.

 

🌺🌺🌺


ล้อเล่นน่า Just kidding.

开玩笑而已。

Kāi wán xiào ér yǐ.

 

🌺🌺🌺


ขอโทษที่รบกวนนะ Sorry for bothering!

抱歉打扰你了!

Bào qiàn dǎ rǎo nǐ le!

 

🌺🌺🌺


กรุณาพูดช้าๆหน่อย ฉันตามไม่ทัน Please speak slowly. I can't follow you.

请讲慢点,我跟不上你。

Qǐng jiǎng màn diǎn, wǒ gēn bú shàng nǐ.


💕💕💕💕💕💕💕💕💕


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ