6 ตุลาคม 2563

คำศัพท์ภาษาจีน ทำงานบ้าน ปัด กวาด เช็ด ถู ห้องซักผ้า The laundry

 

ห้องซักผ้า  The laundry

洗衣房

Xǐ yī fáng

👇👇👇 


แยกเสื้อผ้าที่จะซัก  Sorted the laundry

把要洗的衣服分了类

Bǎ yào xǐ de yīfú fēn le lèi


💦💦💦 


ใช้ผงซักฟอก Use washing detergent

用洗衣粉

Yòng xǐyī fěn

 

💦💦💦 


ใช้น้ำยาซักผ้า Use washing liquid

用洗衣液

Yòng xǐyī yè

 

💦💦💦 

 

เทผงซักฟอกลงในเครื่องซักผ้า Put the detergent into the washing machine

把洗衣粉倒进洗衣机里

bǎ xǐyī fěn dào jìn xǐyījī lǐ

 

💦💦💦 


 

ตะกร้าผ้า A laundry basket

洗衣篮

yī lán

 

💦💦💦 


เอาเสื้อผ้าเข้าเครื่องซักผ้า Load in washing machine

把衣服放进洗衣机里

Bǎ yīfu fàng jìn xǐyījī lǐ

 


💦💦💦 


เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้า Unload the washing machine

从洗衣机里拿衣服出来

Cóng xǐyījī lǐ ná yīfu chūlái

 

 💦💦💦 


ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม Use fabric softener

用衣物柔软精

Yòng yīwù róuruǎn jīng

 

💦💦💦 


ตากผ้าให้แห้ง Hung the laundry out to dry

把衣服挂出去晾干

Bǎ yīfú guà chūqù liàng gàn

 

💦💦💦 


ตากเสื้อผ้าที่ราวตากผ้า Hang the clothes on a clothes line

把衣服挂在晾衣绳上
Bǎ yīfu guà zài liàng yī shéng shàng

 

 💦💦💦 


ทำเสื้อผ้าให้แห้งในเครื่องอบแห้ง Dry the clothes in a dryer

把衣服放在烘干机里烘干

Bǎ yīfu fàng zài hōng gān jī lǐ hōng gān

 

 💦💦💦 


พับเสื้อผ้า Fold the laundry/clothes

叠衣服

Dié yīfu


🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ภาษาจีน เห็ด蘑菇

เห็ดต่างๆในภาษาจีน เรียกว่าอย่างไรกันบ้าง   เราไปดูกันเลยค่ะ 蘑菇   Mó gū เห็ด 👇👇 茶树菇   Chá shù gū  เห็ดโคนญี่ปุ่น หรือ เห็ดยานางิ 👇...