5 ตุลาคม 2563

คำศัพท์ภาษาจีน ทำงานบ้าน ปัด กวาด เช็ด ถู ห้องนั่งเล่น The living room

 


ห้องนั่งเล่น The living room

客厅 / 起居室

Kè tīng / Qǐ jū shì

 

ทำห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย Tidy up the room

收拾房间 / 整理房间

Shōushi fángjiān/ Zhěnglǐ fángjiān

 

 💦💦💦


ใช้ไม้กวาดกวาดพื้น Use a broom to sweep the floor

用扫帚扫地

Yòng sàozhǒu sǎodì

 

  💦💦💦ถูพื้น Mop the floor

拖地板

Tuō dìbǎn

 

 💦💦💦


ถูพื้นด้วยไม้ถูพื้น Mop the floor with a mop

用拖把拖地板

Yòng tuōbǎ tuō dìbǎn

 

 💦💦💦


แปรงปัดฝุ่น A duster

掸子

Dǎnzi


  💦💦💦


ปัดของกระจุกกระจิกด้วยแปรงปัดฝุ่น Dust the knickknacks with a duster

用掸子掸掉小摆设上的灰尘

Yòng dǎnzi dǎn diào xiǎo bǎishè shàng de huīchén


ของกระจุกกระจิก Knickknack

小摆设

Xiǎo bǎishè

 

 💦💦💦


ทำความสะอาดห้องนั่งเล่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นและเช็ดฝุ่นออก  Vacuumed and dusted the living room 

用吸尘器打扫了客厅,擦了擦灰尘

Wǒ yòng xīchénqì dǎsǎole kètīng, cāle cā huīchén


เครื่องดูดฝุ่น Vacuum 

吸尘器

Xīchénqì

 

 💦💦💦


ดูดฝุ่นพรมด้วยเครื่องดูดฝุ่น Vacuum the carpet with a vacuum

用吸尘器吸尘地毯

Yòng xīchénqì xī chén dìtǎn

 

 💦💦💦


ทำความสะอาดหน้าต่าง Wash the window

清洗窗户/ 清洁窗户

Qīngjié chuānghù /Qīngxǐ chuānghù

 

 💦💦💦


เช็ดกระจกหน้าต่าง Squeegee the window

用刷子擦窗户

Yòng shuāzi cā chuānghù

 

 💦💦💦


เช็ดขอบประตู หน้าต่าง ผนัง Wipe down the molding

把嵌条擦干净

Bǎ qiàn tiáo cā gānjìng


  💦💦💦

รีดเสื้อผ้าบนโต๊ะรีดผ้า Iron the clothes on an ironing board

在熨衣板上熨衣服

Zài yùn yī bǎn shàng yùn yīfu


  💦💦💦

 

รีดเสื้อผ้า Iron the clothes

熨衣服

Yùn yīfu

 

โต๊ะรีดผ้า An ironing board

熨衣板

Yùn yī bǎn

 

 💦💦💦


รดน้ำต้นไม้ Water the plant

给植物浇水

Gěi zhíwù jiāo shuǐ

 

 

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ