1 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ให้ฉันแนะนำคุณกับคู่หมั้นของฉันไหม May I introduce my future husband to you?

让我介绍你跟我未婚夫认识吗?

Ràng wǒ jiè shào nǐ gēn wǒ wèi hūn fū rèn shi ma?

 

เขาอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆ He wants to know what really happened.

他想知道事实的真相。

Tā xiǎng zhī dào shì shí de zhēn xiàng.

 

ฉันไม่ได้ถือสาจริงๆ I really don’t mind.

我真的不介意。

 Wǒ zhēn de bú jiè yì.

 

คุณคงไม่ถือสาที่จะปล่อยให้พวกเราอยู่กันตามลำพังซักสองสามนาทีใช่ไหม Would you mind leaving us alone for a few minutes? 

你不介意让我们单独待一会吧?

Nǐ bú jiè yì ràng wǒ men dān dú dài yì huǐ ba?

 

ฉันหวังว่าคุณคงจะไม่ถือสาเสียงๆนี้ I hope you don't mind the noise. 

希望你不介意这声音。

wàng nǐ bú jiè yì zhè shēng yīn. 

 

ฉันหวังว่าคุณจะไม่ถือสาที่ฉันจะมาหาคุณ I hope you don't mind me coming to see you.  

希望你不介意我来见你。

wàng nǐ bú jiè yì wǒ lái jiàn nǐ. 

 

คุณคงไม่ถือสาที่จะไปรอข้างนอกสักพักใช่ไหม Would you mind waiting outside for a moment? 

你不介意在外面等一会吧?

Nǐ bú jiè yì zài wài miàn děng yì huǐ ba?

 

ถ้าคุณไม่ถือสาอะไร ฉันคิดว่าฉันอยากจะกลับบ้านแล้ว If you don't mind, I think I'd like to go home. 

如果你不介意的话,我想我要回家了。

guǒ nǐ bú jiè yì de huà, wǒ xiǎng wǒ yào huí jiā le.

 

ฉันหวังว่าเขาจะไม่ถือสาคำพูดของคุณ I hope he doesn't mind your saying it. 

我希望他不介意你说的话。

Wǒ xī wàng tā bú jiè yì nǐ shuō de huà. 

 

ศาลสั่งให้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดของเธอ The courts ordered the seizure of all her property.

法院下令查封她所有的财产。

yuàn xià lìng chá fēng tā suǒ yǒu de cái chǎn.


เธอสามารถกำหนดชะตากรรมของเธอเองได้เสมอ She had always been mistress of her own destiny. 

她总是能够掌握自己的命运。

Tā zǒng shì néng gòu zhǎng wò zì jǐ de mìng yùn.

*掌握 Zhǎng wò เข้าใจเหตุการณ์หรือเรื่องราวดี แล้วก็สามารถนำมาพลิกแพลงใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่; ยึดกุมควบคุม

 

ฉันอยากจะเชื่อว่าฉันสามารถควบคุมชะตากรรมของตัวเองได้ I want to believe that I am the master of my own destiny. 

我要相信我可以掌握自己的命运。

Wǒ yào xiāng xìn wǒ kě yǐ zhǎng wò zì jǐ de mìng yùn.💦💦💗💗💗💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...