13 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันรักษาคำพูด ไม่กลับคำอย่างเด็ดขาด I mean what I say and  I'll never go back on my word. 

我讲话是算数的,决不反复。

Wǒ jiǎng huà shì suàn shǔ de, jué bù fǎn fù.

*反复 Fǎn fù กลับไปกลับมา ;กลับคำ

 

ฉันได้คิดถึงปัญหานี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า I gave a lot of thought to the matter. 

我反复思考过这个问题。

Wǒ fǎn fù sī kǎo guò zhè gè wèn tí.

 

ครั้งแรกไม่สำเร็จ ก็ให้ลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า If at first you don't succeed, try, try again. 

一次不成功就反复尝试。

Yí cì bù chéng gōng jiù fǎn fù cháng shì. 


เธอครุ่นคิดคำพูดของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า She pondered over his words.

她反复琢磨他的话。

Tā fǎn fù zhuó mó tā de huà.

*琢磨 Zuó mo ครุ่นคิด ; ขบคิด ;ไตร่ตรอง

 

โปรดเอางานนั้นให้ฉันลองทำดูบ้าง Please let me try that job.

请把那工作让我试一试。

 Qǐng bǎ nà gōng zuò ràng wǒ shì yí shì.

 

ให้ฉันลองทำดู Let me have a shot at it.

让我试试看。

Ràng wǒ shì shì kàn.

 

ให้ฉันลองดูว่าจะทำได้ดีไหม Let me try if I can do it well.

让我试试看,能否把它做好。

Ràng wǒ shì shì kàn, néng fǒu bǎ tā zuò hǎo.


ฉันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน แต่ฉันจะลองดู I've never done this before, but I'll try.

我以前从未做过这个,不过我将试试看。

Wǒ yǐ qián cóng wèi zuò guò zhè ge, bú guò wǒ jiāng shì shì kàn.

 

ถ้าคุณช่วยฉัน ฉันก็จะลองดู But I can try if you help me. 

要是你帮我,我可以试试看。

Yào shì nǐ bāng wǒ, wǒ kě yǐ shì shì kàn.

 

แต่คุณต้องลองดู เพราะนั่นเป็นหน้าที่ของคุณ But you have to try. That's your job.

但是你要试试看,那是你的职责。

Dàn shì nǐ yào shì shì kàn, nà shì nǐ de zhí zé.

 

อย่างน้อยเราก็สามารถลองดูได้ใช่ไหม Can we at least try? 

我们能不能至少试试看?

men néng bù néng zhì shǎo shì shì kàn?


🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...