17 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

นี่คือเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตของพวกเขา This is what they do for a living. 

这是他们的生活门路。

Zhè shì tā men de shēng huó mén lù.

*门路 Mén lù 1. เคล็ดลับ(ในการทำบางสิ่งบางอย่าง) 2.ช่องทางที่จะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ

 

เขามีช่องทางของเขาก็จะทำให้คุณกลายเป็นดาราได้ With his contacts he can make you a star. 

有他的门路可以使你成为明星。

Yǒu tā de mén lù kě yǐ shǐ nǐ chéng wéi míng xīng.


นอกจากนี้เธอยังไม่พบช่องทางในการหาเงิน Besides, she hasn't found any way to make money.

此外她还没找到一点挣钱的门路。

Cǐ wài tā hái méi zhǎo dào yì diǎn zhèng qián de mén lù.

*挣钱 Zhèng qián หาเงิน(โดยใช้แรงงานแลก)

 

ดังนั้นเขาจึงเริ่มคิดหาวิธีอื่น Then he thinks other way with respect to actuate brain. 

于是他就开动脑子想其它门路。

Yú shì tā jiù kāi dòng nǎo zi xiǎng qí tā mén lù.

 

ฉันต้องหาลู่ทางเพื่อหาเงินเพิ่ม I need to find some way of bolstering my earnings. 

我需要找些门路多赚点钱。

Wǒ xū yào zhǎo xiē mén lù duō zhuàn diǎn qián.

*找门路 Zhǎo mén lù หาลู่ทาง

 

พวกเราต้องหาลู่ทาง All we want is to get a foot in the door. 

我们就想找点门路。

men jiù xiǎng zhǎo diǎn mén lù.

 

เรียนรู้ลู่ทางที่จะทำการค้า Learn how to do business.

学到做生意的门路。

Xué dào zuò shēng yì de mén lù.

 

เรื่องแบบนี้คุณก็ยังกล้าทำ You dare to do such a thing.

这种事情你也敢干。

Zhè zhǒng shì qíng nǐ yě gǎn gàn.

 

เขากล้าที่จะทำทุกอย่างที่เขาบอกว่าอยากทำ He dares to do all he says he will. 

凡是他说他要干的事,他都敢干。

Fán shì tā shuō tā yào gàn de shì, tā dōu gǎn gàn. 

 

ถ้าคุณกล้าทำแบบนี้ แล้วคุณจะเสียใจ If you dare do it, you'll be sorry. 

如果你敢这么干,你会遗憾的。

guǒ nǐ gǎn zhè me gàn, nǐ huì yí hàn de.

 

ฉันจะโกรธถ้าเขายังกล้าทำอย่างนี้อีก I would be angry if he dared do it again. 

如果他敢再这样干,我要生气了。

guǒ tā gǎn zài zhè yàng gàn, wǒ yào shēng le. 

 

พวกเราต้องกล้าคิด กล้าพูดและกล้าทำ We must dare to think, speak up and act. 

我们必须敢想,敢说,敢干。

men bì xū gǎn xiǎng, gǎn shuō, gǎn gàn. 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...