17 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่อยากให้ใครคิดอะไรที่มันบูดเบี้ยว I didn't want someone to get the wrong idea. 

我不想有人打歪主意。

Wǒ bù xiǎng yǒu rén dǎ wāi zhǔ yì. 

 

คุณกำลังพยายามเอาชนะเธออยู่ล่ะสิ You were checking her out! 

你是在打她主意吧。

Nǐ shì zài dǎ tā zhǔ yì ba.

*的主意 Dǎ...de zhǔ yì  มีอุบายกับ...; เอาชนะ... 

 

ถ้าคุณกำลังจะเอาชนะฉันหละก็ น่าสงสารจัง If you're hitting on me, that's pretty pathetic

如果你在打我主意,真可怜。

guǒ nǐ zài dǎ wǒ zhǔ yì, zhēn kě lián. 

 

ลูกชายที่อกตัญญู An undutiful son.

不孝的儿子。

Bú xiào de ér zi.

 

เขากตัญญูมาก He is especially filial.

他特别孝顺。

Tā tè bié xiào shùn.

 

ฉันได้ยินชัดเจนมาก คุณไม่จำเป็นต้องตะโกน I can hear you clearly. There is no need to shout. 

我听得很清楚,你用不着喊。

Wǒ tīng de hěn qīng chǔ, nǐ yòng bù zháo hǎn.

 

รีบแจ้งความเถอะ Call the police!

赶紧报警吧!

Gǎn jǐn bào jǐng ba!


ลองโทรแจ้งตำรวจอีกครั้งสิ Try calling the police again. 

再试试打电话报警吧。

Zài shì shì dǎ diàn huà bào jǐng ba. 

 

นี่ยังไม่นับว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด It can have been a lot worse. 

这还不算是最糟糕的情况。

Zhè hái bú suàn shì zuì zāo gāo de qíng kuàng.

 

ตอนนี้ฉันโตแล้วฉันสามารถช่วยครอบครัวได้ Now I am a bigger person and I can help the family.

现在我已经长大了,可以帮忙家里的事。

Xiàn zài wǒ yǐ jīng zhǎng dà le, kě yǐ bāng máng jiā lǐ de shì. 

 

สิ่งที่แปลกที่สุดสำหรับฉันคือ เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องครอบครัวของเขาเลย The thing I find most puzzling is that he never mentions his family. 

让我觉得最奇怪的是他从不提家里的事。

Ràng wǒ jué dé zuì qí guài de shì tā cóng bù tí jiā lǐ de shì. 

 

ที่บ้านของเขามีเรื่องด่วนต้องการให้เขากลับไป Something urgent requires his attention at home. 

他家里有要紧的事要他回去。

Tā jiā lǐ yǒu yào jǐn de shì yào tā huí qù. 

 

เรื่องภายในบ้านคุณไม่ต้องยุ่ง You needn't worry about the family.

家里的事你不用管。

Jiālǐ de shì nǐ bú yòng guǎn.


💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...