15 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเดิมพันว่าคุณจะต้องชนะ I'll put a bet on for you. 

我打赌你会赢。

Wǒ dǎ dǔ nǐ huì yíng.

*打赌 Dǎ dǔ วางเดิมพันกัน ;พนันกัน

 

ฉันกล้าเดิมพันเลยว่าเขาจะกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมง He'll be back in an hour. I bet.

他一个小时后会回来。我敢打赌。

Tā yí gè xiǎo shí hòu huì huí lái. Wǒ gǎn dǎ dǔ.

 

ฉันแพ้การพนันและถูกลงโทษต้องดื่มไวน์สองแก้ว I lost the bet and had to drink two glasses of wine as a forfeit. 

我打赌输了,被罚了两杯酒。

Wǒ dǎ dǔ shū le, bèi fá le liǎng bēi jiǔ.

 

เขาไม่เคยลงมือกับใครเลย He never laid his hands on anyone. 

他从不动手打人。

Tā cóng bù dòng shǒu dǎ rén.

*打人 Dǎ rén ต่อยคน; ตีคน


ฉันได้ยินมาว่าเขาถูกจับกุมเพราะต่อยคน I heard he got arrested for beating some guy up. 

我听说他因为打人被抓了。

Wǒ tīng shuō tā yīn wèi dǎ rén bèi zhuā le.


ครั้งหน้าถ้าคุณต้องการตีใครสักคนมาหาฉันได้เลย Next time you want to hit someone, come find me.

下次你想要打人的时候,来找我。

Xià cì nǐ xiǎng yào dǎ rén de shí hòu, lái zhǎo wǒ.

 

ทำไมคุณต้องต่อยคนบนถนน Why are you picking on someone on the street?

你为什么要在大街上打人?

Nǐ wèi shén me yào zài dà jiē shàng dǎ rén?

 

กระโปรงของเธอยาวลากบนพื้น Her long skirt was trailing along the floor. 

她的长裙拖在地板上。

Tā de cháng qún tuō zài dì bǎn shàng.

 

บางคนก็สนับสนุนบางคนก็คัดค้าน Some are in favor of it, some are against it. 

有的赞成,有的反对。

Yǒu de zàn chéng, yǒu de fǎn duì.

 

เลือดต้องล้างด้วยเลือด Blood will have blood. 

血债要用血来还。

Xuè zhài yào yòng xuè lái hái.

 

ศีรษะของเขาออกจะล้านอยู่บ้าง His head is a little bald.

他的头有点禿。

Tā de tóu yǒu diǎn tū.

*禿  (ศีรษะของคน)ล้าน; โล้น ;(หัวหรือหางของนกหรือสัตว์)ไม่มีขน ;กุด

 

ไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาในด้านนี้ได้ No one can beat him in this respect.

这方面没有人能胜过他。

Zhè fāng miàn méi yǒu rén néng shèng guò tā.


💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...