7 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นคนเอาแต่ใจไปหน่อย She's very kind, although a bit bossy.

她很和善,虽然有些霸道。

Tā hěn hé shàn, suī rán yǒu xiē bà dào.

*和善 Hé shàn เมตตาและอ่อนโยน; สุภาพอ่อนโยน

*霸道 Bà dào จอมเผด็จการเอาแต่ใจ; ใช้อำนาจบาตรใหญ่

 

ฉันเห็นว่าคุณโหดร้ายและเผด็จการมาก I think you're very harsh and tyrannical. 

我看你太严酷,太霸道了。

Wǒ kàn nǐ tài yán kù, tài bà dào le.

*严酷 Yán kù โหดเหี้ยมทารุณโหดร้าย; หฤโหด


เจ้านายของเราค่อนข้างจะเผด็จการนิดหน่อย Our boss is a bit of a dictator. 

我们的老板有点霸道。

Wǒmen de lǎo bǎn yǒu diǎn bà dào.

 

เขาเป็นคนพาลในโรงเรียน He is a school bully.

他在学校里很霸道。

Tā zài xué xiào lǐ hěn bà dào.

 

เหล้านี้แรงมากคุณควรจะดื่มให้น้อยลง This liquor is pretty strong, you'd better go easy.

这酒很霸道,少喝点儿吧。

Zhè jiǔ hěn bà dào, shǎo hē diǎnr ba.

*霸道  dào (สุรา)แรง

 

ฉันไม่คิดว่าจะมีใครกล้ารังแกฉันอีกต่อไป I don't feel that anyone can kick me around anymore. 

我认为没人敢再欺负我了。

Wǒ rèn wéi méi rén gǎn zài qī fù wǒ le.

*欺负 Qī fù  รังแกรังควาน

 

ฉันถามเธอว่า เธอถูกเด็กคนอื่นรังแกไหม I asked her if she was bullied by the other children. 

我问她有没有被别的孩子欺负。

Wǒ wèn tā yǒu méi yǒu bèi bié de hái zi qī fù.

 

คุณคิดว่าคุณสามารถรังแกฉันได้เหรอ  คุณทำไม่ได้  ไม่เคยทำได้ Do you think you can walk over me? Well, you won't, ever! 

你以为你可以欺负我吗?你不能,永远不能!

Nǐ yǐ wéi nǐ kě yǐ qī fù wǒ ma? Nǐ bù néng, yǒng yuǎn bù néng!

 

มีบางคนอาจจะต้องการทำให้คุณลำบากใจและรังแกคุณ There are people who want to humiliate you and grind you down. 

有一些人会想要让你难堪,欺负你。

Yǒu yì xiē rén huì xiǎng yào ràng nǐ nán kān, qī fù nǐ.

*难堪 Nán kān ลำบากใจอึดอัดใจ

 

คุณมันเลว ฉันจะไม่ยอมให้คุณรังแกฉันเด็ดขาด You dumb son of a bitch!! I will never let you bully me.

你这个混蛋!我决不让你欺负我。

Nǐ zhè gè hún dàn! Wǒ jué bú ràng nǐ qī fù wǒ.

*混蛋 Hún dàn ไอ้เลว; คนระยำ(คำที่ใช้ด่าคน) 

 

อย่าดูว่าใครที่ซื่อสัตย์ก็จะไปรังแกเขา Don't take advantage of a nice person when you see one. 

别瞧谁老实就欺负谁。

Bié qiáo shéi lǎo shí jiù qī fù shéi.

*老实 Lǎo shí ซื่อสัตย์💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...