13 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจไปทั่ว ราวกับว่าเขาร่ำรวยมาก He scatters money about as if he were rich. 

他到处乱花钱,就像很富有似的。

Tā dào chù luàn huā qián, jiù xiàng hěn fù yǒu shì de.

*乱花钱 Luàn huā qián ถลุงเงินเล่น; ใช้เงินตามอำเภอใจ; ใช้จ่ายตามอำเภอใจ

*富有 Fù yǒu ร่ำรวย

 

อย่าใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ อย่าให้ท้ายตัวเองจนมากเกินไป Don't be too eager to spend money that you really don't have. 

不要乱花钱,不要过分放纵自己。

Bú yào luàn huā qián, bú yào guò fèn fàng zòng zì jǐ.

*放纵 Fàng zòng ปล่อยให้เหลิง ;ตามใจ ;ให้ท้าย

 


เธอไม่เคยใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจและจะมีเงินสะสมอยู่ทุกๆเดือน 

She is never extravagant and saves some money every month.

她从不乱花钱,月月有积蓄。

Tā cóng bú luàn huā qián, yuè yuè yǒu jī xù.

*积蓄 Jī xù เงินสะสม

 


ฉันต้องควบคุมตัวเองเพราะฉันมักจะออกไปถลุงเงินเล่น I have to control myself because I always go out and spend like crazy. 

我必须得控制自己,因为我经常出去乱花钱。

Wǒ bì xū de kòng zhì zì jǐ, yīn wèi wǒ jīng cháng chū qù luàn huā qián.

 


ฉันไม่ชอบคนประเภทที่ใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ  พวกเขาไม่รู้ว่าความฟุ่มเฟือยนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้าย I do not like such men as spend their money in a wrong way. 

我不喜欢那种乱花钱的人。他们不知道奢侈是一件坏事。

Wǒ bù xǐ huān nà zhǒng luàn huā qián de rén. Tā men bù zhī dào shē chǐ shì yí jiàn huài shì.

*奢侈 Shē chǐ ฟุ่มเฟือยหรูหรา ;สุรุ่ยสุร่าย

 

เขาเป็นคนใจสปอร์ตแต่ก็ไม่เคยใช้เงินตามอำเภอใจ He is very generous, but never toss his money around.

他为人慷慨,可从不乱花钱。

Tā wéi rén kāng kǎi, kě cóng bú luàn huā qián.

*慷慨 Kāng kǎi คนใจกว้าง(ใจสปอร์ต)  ;ใจป้ำอย่างไม่เสียดาย

 


ฉันถูกพ่อขวางเพื่อที่จะถามโน่นถามนี่ I was held up and my dad was asking. 

我被我爸拦着问长问短的。

Wǒ bèi wǒ bà lán zhe wèn cháng wèn duǎn de.

* Lán ขวางขัดขวางกั้น

*问长问短 Wèn cháng wèn duǎn ถามโน่นถามนี่ซักโน่นซักนี่

 


เธอถามโน่นถามนี่เกี่ยวกับสุขภาพของฉันด้วยความสนิทสนมและอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง She made warmhearted inquiries about my health.

她对我的健康状况亲热地问长问短。

Tā duì wǒ de jiàn kāng zhuàng kuàng qīn rè de wèn cháng wèn duǎn.

*亲热 Qīn rè มีความสนิทสนมและอบอุ่นใจ

 


ฉันทนไม่ไหวกับการซักโน่นซักนี่ของผู้หญิงคนนี้ I never could put up with the woman's inquisition. 

我决受不了这女人的问长问短。

Wǒ jué shòu bù liǎo zhè nǚ rén de wèn cháng wèn duǎn.


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...