4 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันหวังว่าคุณจะสามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้โดยที่ไม่ทำอะไรที่บุ่มบ่ามไป I hope you will keep from doing anything rash. 

我希望你克制自己不去做任何鲁莽的事。

Wǒ xī wàng nǐ kè zhì zì jǐ bú qù zuò rèn hé lǔ mǎng de shì.

*克制 Kè zhì ควบคุมความยับยั้งชั่งใจ

*鲁莽 Lǔ mǎng บุ่มบ่ามมุทะลุ

 

ดังนั้นแล้วพวกเราก็อย่าไปทำอะไรบุ่มบ่ามเลย ยังไงซะสุดท้ายแล้วเขาก็หนีไปไหนไม่พ้น So let's not be hasty. After all, he can't run away. 

所以我们不要鲁莽行事。毕竟他是跑不掉的。

Suǒ yǐ wǒ men bú yào lǔ mǎng xíng shì. Bì jìng tā shì pǎo bú diào de.

 

จะทำอะไรก็ต้องดูตาม้าตาเรือ อย่าได้มุทะลุเช่นนี้ Look before you leap. Don't be so foolhardy.

做事要瞻前顾后,不要这样鲁莽。

Zuò shì yào zhān qián hòu, bú yào zhè yàng lǔ mǎng.

*瞻前顾后 Zhān qián gù hòu. เบิ่งมองไปข้างหน้าแล้วแลไปข้างหลัง; ดูหน้าดูหลัง; ดูตาม้าตาเรือ 

 

เขาเป็นเด็กมุทะลุ มักจะมีเรื่องอยู่เสมอ  He is an impudent boy and always gets in trouble. 

他是个鲁莽的男孩,经常会闯祸。

Tā shì gè lǔ mǎng de nán hái, jīng cháng huì chuǎng huò. 

*闯祸 Chuǎng huò เกิดเรื่อง;เกิดเหตุ

 

ที่แย่กว่านั้นคือไม่นึกเลยว่าคุณก็เริ่มเชื่อ And what's worse is, you start to believe it. 

更糟糕的是,你居然开始相信了。

Gèng zāo gāo de shì, nǐ jū rán kāi shǐ xiāng xìn le.

 

ไม่มีใครดีกว่าหรือแย่ไปกว่าคุณ Nobody is better or worse than you. 

没有人比你更好或者更糟糕。

Méi yǒu rén bǐ nǐ gèng hǎo huò zhě gèng zāo gāo.

 

ทันทีที่เขาเข้ามายุ่ง เรื่องทั้งหมดก็ยิ่งแย่ His meddling made a mess of everything. 

他一插手,就把事情全弄糟了。

Tā yī chā shǒu, jiù bǎ shì qíng quán nòng zāo le. 

 

สิ่งที่เขาทำมันทำให้เรื่องทั้งหมดดูยุ่งเหยิงไปหมด What he's done is spoil the whole thing. 

他所干的事就是把整个事情弄糟了。

suǒ gàn de shì jiù shì bǎ zhěng gè shì qíng nòng zāo le. 

 

เรื่องนี้เราแยกกันไปทำก็แล้วกัน Let's go about the work separately. 

这是咱们分头去做吧。

Zhè shì zán men fēn tóu qù zuò ba.

 

เมื่อตัดสินใจกัน ก็แยกกันไปทำเถอะ Now that a decision has been taken, let each one do his job.

既然决定了,就分头去办。

rán jué dìng le, jiù fēn tóu qù bàn.

 

ปิดตาและอย่าแอบดู Cover your eyes and don't peep.

捂上眼睛,别偷看。

Wǔ shàng yǎn jīng, bié tōu kàn.

*捂 Wǔ ปิดให้มิด

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...