13 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เมื่อเธอเจอกับอุปสรรคก็ท้อถอยได้ทุกครั้งไป  She is easily discouraged/ demoralized by obstacles. 

她一遇到阻碍就泄气。

Tā yī yù dào zǔ ài jiù xiè qì. 

*泄气 Xiè qì สูญเสียกำลังใจและอารมณ์ฮึกเหิมในการทำงาน; ท้อถอย

 

เขารู้สึกท้อแท้เกี่ยวกับกิจการของเขา He was discouraged in his enterprise. 

他对自己的事业感到泄气。

Tā duì zì jǐ de shì yè gǎn dào xiè qì.

 

มันช่างน่าท้อแท้เสียจริง How pathetic! 

真让人泄气!

Zhēn ràng rén xiè qì! 


ฉันไม่ควรพูดคำพูดที่ทำให้ท้อใจแบบนั้น I shouldn't have made those discouraging remarks. 

我不该说那些泄气话。

Wǒ bù gāi shuō nà xiē xiè qì huà. 

 

เขาดูท้อแท้เล็กน้อยเมื่อกลับออกมาจากการประชุม He came back from the meeting looking a little deflated. 

他开会回来看上去有一点泄气。

Tā kāi huì huí lái kàn shàng qù yǒu yì diǎn xiè qì.

 

เสียงที่อ่อนโยน ;เสียงที่นุ่มนวล  Gentle voice

柔和的声音。

Róu hé de shēng yīn.

*柔和 Róu hé ละมุน; ละมุนละไมนุ่มนวล  อ่อนโยน

 

เสียงของเขาทุ้มลึกและนุ่มนวล His voice was deep and mellow.

他的声音深沉而柔和。

 Tā de shēng yīn shēn chén ér róu hé.

*深沉 Shēn chén (เสียง)ทุ้มลึก

 

เขาดูใจดีและอ่อนโยน He looked angelic. 

他看上去善良温柔。

Tā kàn shàng qù shàn liáng wēn róu.

*善良 Shàn liáng ใจดี

*温柔 Wēn róu อ่อนโยน

 

คุณอ่อนโยนต่อฉันมาก You were so gentle to me.

你对我这么温柔。

Nǐ duì wǒ zhè me wēn róu.

 

เธอถอนหายใจแล้วพูดต่อด้วยเสียงที่อ่อนโยนและสงบ She sighed, then continued in a soft, calm voice. 

她叹了口气,然后继续用温柔、平静的声音说下去。

Tā tàn le kǒu qì, rán hòu jì xù yòng wēn róu, píng jìng de shēng yīn shuō xià qù.

*平静 Píng jìng (จิตใจ สิ่งแวดล้อมฯลฯ)สงบเงียบ ;สงบ

*声音 Shēng yīn เสียง

 

เสียงของเธออ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเอ็นดู Her voice was tender, full of pity. 

她的声音很温柔,充满了怜爱。

Tā de shēng yīn hěn wēn róu, chōng mǎn le lián ài.

*怜爱 Lián ài เอ็นดู🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...