8 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาถูกทรมานด้วยฝันร้าย He is troubled by / with nightmare.

他为噩梦所折磨。

Tā wèi è mèng suǒ zhé mo.

*噩梦 È mèng ฝันร้าย

*折磨 Zhé mo ทรมาน

 

มันเป็นเหมือนฝันร้าย It's been like living through a nightmare. 

就像是做了一场噩梦。

Jiù xiàng shì zuò le yì chǎng è mèng.

 

ประสบการณ์ทั้งหมดเป็นเหมือนฝันร้ายที่น่ากลัว The whole experience had been like some hideous nightmare. 整个经历就像一场可怕的噩梦。

Zhěng gè jīng lì jiù xiàng yì chǎng kě pà de è mèng.

 

เขาตื่นขึ้นจากฝันร้ายที่น่ากลัว He woke up from a horrible nightmare. 

他从可怕的噩梦中惊醒。

Tā cóng kě pà de è mèng zhōng jīng xǐng. 

 

หรือว่าคุณไม่อยากจะรู้ว่าทำไมถึงฝันร้ายเหรอ Have you ever wondered why you have such horrible nightmares?

难道你不想知道为什么你会作可怕的噩梦吗?

Nán dào nǐ bù xiǎng zhī dào wèi shén me nǐ huì zuò kě pà de è mèng ma?

 

เขายังคงฝันร้ายฝันถึงอุบัติเหตุนี้ He still has nightmares about the accident. 

他仍然做噩梦梦见这场事故。

Tā réng rán zuò è mèng mèng jiàn zhè chǎng shì gù.

 

พวกเขาฝันร้ายและมักจะตื่นจากฝัน They have nightmares, they startle easily. 

他们做噩梦,经常从梦中惊醒。

men zuò è mèng, jīng cháng cóng mèng zhōng jīng xǐng.

 

ชีวิตของเขามีแต่ป่วย ทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมาน He had been dogged by bad health all his life. 

他一生多病,备受折磨。

Tā yì shēng duō bìng, bèi shòu zhé mó. 

 

ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย และฉันมักจะเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด I'm a natural pessimist; I usually expect the worst.

我是天生的悲观主义者。我总是做最坏的打算。

Wǒ shì tiān shēng de bēi guān zhǔ yì zhě. Wǒ zǒng shì zuò zuì huài de dǎ suàn.

*天生 Tiān shēng เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ; เป็นโดยธรรมชาติ

*悲观主义者 Bēi guān zhǔ yì zhě คนมองโลกในแง่ร้าย

 

ฉันเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด I've prepared for the worst. 

我做了最坏的打算。

Wǒ zuò le zuì huài de dǎ suàn.

 

แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด But one way or another, we're gonna have to prepare for the worst. 

但是不管怎样,我们必须做最坏的打算。

Dàn shì bù guǎn zěn yàng, wǒ men bì xū zuò zuì huài de dǎ suàn.🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...