5 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันแอบดูผ่านรูกุญแจ I took a peep through the keyhole.

我从钥匙孔偷看了一眼。

Wǒ cóng yào shi kǒng tōu kàn le yì yǎn.

 

ไม่อนุญาตให้แอบมองฉันอาบน้ำอีก No more peeping at my bath.

不准再偷看我洗澡了。

Bù zhǔn zài tōu kàn wǒ xǐ zǎo le.

 

เราไม่อนุญาตให้ใครสูบบุหรี่ภายในห้องโถง We do not allow smoking in the hall. 

我们不准有人在大厅内吸烟。

Wǒ men bù zhǔn yǒu rén zài dà tīng nèi xī yān.

 

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกเว้นเสียแต่ว่าคุณทำเรื่องนี้เสร็จแล้ว You're not going out until you've finished this. 

你不把这事做完就不准出去。

Nǐ bù bǎ zhè shì zuò wán jiù bù zhǔn chū qù.

 

พวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ในที่ทำงาน We can't wear jeans at work. 

我们工作时不准穿牛仔裤。

Wǒ men gōng zuò shí bù zhǔn chuān niú zǎi kù. 

 

ไม่อนุญาตให้ต่อปากต่อคำกับแม่ Stop answering your mother back! 

不准和母亲顶嘴!

Bù zhǔn hé mǔ qīn dǐng zuǐ! 

*顶嘴 Dǐng zuǐ ต่อปากต่อคำ; เถียง; โต้เถียง (ส่วนมากจะกระทำต่อผู้อาวุโส)

 

ฉันไม่แน่ใจว่าควรบอกคุณเรื่องนี้หรือไม่ I'm not sure whether I should tell you this. 

我拿不准该不该把这事告诉你。

Wǒ ná bù zhǔn gāi bù gāi bǎ zhè shì gào sù nǐ. 

*拿不准 Ná bù zhǔn ไม่แน่ใจ

 

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไร ก็ให้ถามฉัน Ask me if you're not sure how to do it. 

你要是拿不准怎么干,就问我。

Nǐ yào shì ná bù zhǔn zěn me gàn, jiù wèn wǒ.

 

ฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรดี I was unsure how to reply to this question. 

我拿不准该如何回答这个问题。

Wǒ ná bù zhǔn gāi rú hé huí dá zhè gè wèn tí. 


ฉันบอกแน่นอนไม่ได้ว่าพวกเราจะไปถึงตอนไหน I can't say for certain when we'll arrive. 

我说不准我们什么时候能到。

Wǒ shuō bù zhǔn wǒ men shén me shí hòu néng dào.

*说不准  Shuō  zhǔn ไม่แน่ใจ ;บอกแน่นอนไม่ได้


ฉันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ I can't rightly say what happened.

我说不准到底发生了什么事。

Wǒ shuō bù zhǔn dào dǐ fā shēng le shén me shì. 

 

เขาไม่แน่ใจว่าเขาปรารถนาจะให้เธออยู่หรือไป He was not sure whether he wished her to stay or go. 

他说不准他到底是希望她留下还是离开。

Tā shuō bù zhǔn tā dào dǐ shì xī wàng tā liú xià hái shì lí kāi.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...