6 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาถูกจับได้คาหนังคาเขาในขณะที่เขากำลังขโมยของ He was caught in the very act of stealing. 

他正在偷东西时当场被捕。

Tā zhèng zài tōu dōng xī shí dāng chǎng bèi bǔ. 

 

เขาเกือบจะฆ่าเธอแล้ว He came near to killing her. 

他几乎杀了她。

Tā jī hū shā le tā.

 

ฝนตกเกือบตลอดทั้งคืน It rained practically all night. 

几乎整夜下着雨。

hū zhěng yè xià zhe yǔ.

 

ฉันรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะตายแล้ว I feel pretty dead right now.

我觉得自己现在几乎快要死了。

Wǒ jué dé zì jǐ xiàn zài jī hū kuài yào sǐ le.

 

คำพูดของเธอแทบจะไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการขอโทษ Her words could hardly be construed as an apology.

她的话怎么想几乎都不像是道歉。

Tā de huà zěn me xiǎng jī hū dōu bú xiàng shì dào qiàn. 

 

ผลประกอบการในปีนี้แทบจะเหมือนกับปีที่แล้ว This year's results are virtually the same as last year's.

今年的结果几乎和去年的一样。

Jīn nián de jié guǒ jī hū hé qù nián de yí yàng.

 

เขาเปลี่ยนแปลงไปมากจนฉันแทบจำเขาไม่ได้ He had altered so much I scarcely recognized him. 

他变得我几乎认不出来了。

Tā biàn dé wǒ jī hū rèn bù chū lái le.

 

เธอพูดเบา จนฉันแทบไม่ได้ยินเธอ She spoke so quietly I could hardly hear her. 

她说话轻得我几乎听不见。

Tā shuō huà qīng de wǒ jī hū tīng bú jiàn. 

 

ฉันแทบไม่กล้าหวังว่าเธอจะจำฉันได้ I hardly dared to hope she'd remember me. 

我几乎不敢指望她会记得我。

Wǒ jī hū bù gǎn zhǐ wàng tā huì jì dé wǒ. 

 

ฉันกำลังรอจังหวะ I'm waiting for the right moment. 

我正在等待时机。

Wǒ zhèng zài děng dài shí jī.

 

รอให้คุณตัดสินใจ I wait for you to decide.

等你作出决定。

Děng nǐ zuò chū jué dìng.

 

ฉันจะบอกเขาเมื่อเขามา I'll tell him when he comes. 

等他来了我就告诉他。

Děng tā lái le wǒ jiù gào sù tā.

 

รอฉันทำเสร็จแล้วค่อยไป Stay till I'm through. 

等我做完再走。

Děng wǒ zuò wán zài zǒu.
💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...