5 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


มิตรภาพที่จริงใจจะไม่มีการมาคิดมาก Sincere friendship is not suspicious. 

真诚的友谊是不多心的。

Zhēn chéng de yǒu yì shì bù duō xīn de. 

 

หญิงสาวเห็นแค่ครั้งเดียวก็มองออกถึงแผนการอันสกปรกของเขา The girl saw through his trick right off. 

女孩一眼就看穿了他的诡计。

hái yì yǎn jiù kàn chuān le tā de guǐ jì.

 

เมื่อมีงานที่ยาก เขามักจะแย่งทำมันเสมอ When there's a tough job, he always rushes to do it.

是重活,他都抢着干。

Shì zhòng huó, tā dōu qiǎng zhe gàn.

 

ข้อเสนอได้รับการอนุมัติ The proposal passed.

提案通过了。

Tí àn tōng guò le.

 

ลองแย็บดูว่าเขามีความคิดเห็นต่อปัญหานี้อย่างไร Try to find an opinion on a problem.

试探对一个问题的意见。

Shì tàn duì yí gè wèn tí de yì jiàn.

*试探 Shì tàหยั่งเชิงแย็บฟังเสียงดู

 

พวกเขาตัดสินใจที่จะทดสอบความสนใจของเธอในโครงการนั้นThey decided to sound out her interest in the project.

他们决定试探一下她对那个项目的兴趣。

Tā men jué dìng shì tàn yí xià tā duì nà gè xiàng mù de xìng qù. 

 

อย่าไปสนใจในสิ่งที่เขาพูด Take no notice of what he says. 

别理会他说的话。

Bié lǐ huì tā shuō de huà.

 

เขาไม่สนใจการขัดจังหวะของเธอ He ignored her interruptions.

他没有理会她的打岔。

Tā méi yǒu lǐ huì tā de dǎ chà.

*打岔  chà ขัดจังหวะ


อย่ามาพูดจาโยกโย้กับฉัน ฉันรู้ว่าคุณเป็นคนทำ Don't play silly games with me.I know you did it. 

别跟我兜圈子,我知道是你干的。

Bié gēn wǒ dōu quān zi, wǒ zhī dào shì nǐ gàn de. 

*兜圈子 Dōu quān zi (พูดจา)ไม่ตรงไปตรงมา(พูดจา)โยกโย้

 

เขายืนอยู่ข้างๆตั้งนานแต่ก็ไม่มีใครสนใจเขา He stood beside him for a long time, and no one paid any attention to him.

他在旁边站了半天,谁也没理谁。

Tā zài pang biān zhàn le bàn tiān, shéi yě méi lǐ shéi.

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...