28 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอนอนพลิกตัวไปมาบนเตียงนอน จนทำให้ผ้าปูที่นอนพันกันยุ่งไปหมดShe had tangled up the sheets on the bed as she lay tossing and turning.

她在床上翻来覆去,把被单弄得乱成一团。

Tā zài chuáng shàng fān lái qù, bǎ bèi dān nòng de luàn chéng yì tuán. 

 

เสื้อผ้าพันกันยุ่งไปหมดและกองมันไว้อยู่ที่มุมห้อง The clothes lay huddled up in a pile in the corner. 

衣服乱成一团,堆放在角落里。

Yī fu luàn chéng yì tuán, duī fàng zài jiǎo luò lǐ. 

 

ห้องของเธอรกรุงรัง ดูไม่น่ามองเลย Her room was an unsightly mess.

她的房间乱成一团,很不雅观。

Tā de fáng jiān luàn chéng yì tuán, hěn bù yǎ guān. 

*很不雅观 Hěn bù yǎ guān ไม่สุภาพเรียบร้อย  ;ไม่งดงาม

 

 ชีวิตของเธอยุ่งเหยิง Her life is a mess.

她的生活乱成一团。

Tā de shēng huó luàn chéng yì tuán.

 

ทำอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายอย่างนี้ Why are you so busy?

干什么这样忙忙乱乱?

Gàn shén me zhè yàng máng máng luàn luàn?

 

ทำไมพวกคุณถึงมักที่จะทำเป็นหูทวนลมในสิ่งที่ฉันพูดWhy do you always let my words go in one ear and out the other? 

你们为什么总是把我的话当做耳边风呢?

men wèi shén me zǒng shì bǎ wǒ de huà dāng zuò ěr biān fēng ne?

*当做耳边风 Dāng zuò ěr biān fēng หูทวนลม

 

ฉันนะหรือที่จะสนใจเรื่องนินทากาเลเหล่านั้น I don't pay attention to such gossip. 

我才不理那些闲话。

Wǒ cái bù lǐ nà xiē xián huà.

 

เธอกลัวแต่จะไปพาดพิงถึงเขา She was wary of getting involved with him. 

她唯恐和他有牵连。

Tā wéi kǒng hé tā yǒu qiān lián.

*唯恐 Wéi kǒng  กลัวแต่จะ….

 

แต่ว่าฉันจะทำให้คุณเดือดร้อน และส่งผลต่อชีวิตของคุณ I mean it would disrupt your entire life. 

但我会连累你,影响你的生活。

Dàn wǒ huì lián lèi nǐ, yǐng xiǎng nǐ de shēng huó. 

*连累 Lián lèi  ทำให้เดือดร้อน; ลำบาก

 

เรื่องนี้ทำให้คนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก The incident got many people into trouble.

这件事连累了许多人。

Zhè jiàn shì lián lèi le xǔ duō rén.

 

คุณถูกทำให้ลำบากมามากพอแล้ว You are already implicated enough. 

你已经被连累得够多的了。

Nǐ yǐ jīng bèi lián lèi de gòu duō de le.

 


ฉันเกรงว่าจะทำให้คุณเดือดร้อนแล้วหละ I'm afraid I'm going to trouble you.

恐怕我要连累你了。

Kǒng pà wǒ yào lián lèi nǐ le.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...