22 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเขาทำได้ด้วยการใช้เส้นสาย They did it by the back door. 

他们靠走后门干的。

men kào zǒu hòu mén gàn de.

*走后门 Zǒu hòu mén  ใช้เส้นสาย(เข้าประตูหลัง)

 

เขาไม่ยอมเป็นลูกมือให้ใคร She doesn't like being second banana to anyone. 

他不愿意给任何人打下手。

Tā bú yuàn yì gěi rèn hé rén dǎ xià shǒu.

*打下手 Dǎ xià shǒu เป็นผู้ช่วย ;เป็นลูกมือ(ใช้แสดงถึงเป็นผู้ช่วยในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับผู้อื่น)

 

ใช่แล้ว ใครบอกว่าไม่ใช่ล่ะ Yeah, who said it wasn't.

对啊,谁说不是呢。

Duì a, shéi shuō bú shì ne.

 

เขาตั้งใจจะทำให้ฉันลำบาก He meant to be against me.

他有意和我过不去。

Tā yǒu yì hé wǒ guò bú qù.

*有意 Yǒu yì ตั้งใจ; มีเจตนา; จงใจ

*过不去 Guò bú qù  ทำให้ลำบากใจ


ทำไมคุณถึงทำให้ตัวเองลำบาก Why do you make things so difficult for yourself? 

你为什么这样跟自己过不去?

Nǐ wèi shén me zhè yàng gēn zì jǐ guò bú qù?

 

คนอื่นที่เขาวิจารณ์คุณ เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คุณลำบากเลยนะ The criticism was not meant to be hard on you. 

人家批评你,并不是存心跟你过不去。

Rén jiā pī píng nǐ, bìng bú shì cún xīn gēn nǐ guò bú qù. 

 


วางใจเถอะ เขาไม่ได้จะทำให้คุณลำบากใจ Rest assured that he won't make things difficult for you. 

请放心,他不会跟你过不去的。

Qǐng fàng xīn, tā bú huì gēn nǐ guò bú qù de. 

 

เขาจงใจที่จะทำให้ฉันลำบากใจ He is deliberately making it hot for me. 

他这是存心跟我过不去。

Tā zhè shì cún xīn gēn wǒ guò bú qù. 

 

เห็นได้ชัดว่าเขาต้องการที่จะสร้างความลำบากใจให้กับพวกเรา หาเรื่องใส่ตัว He is deliberately trying to pick on us. 

他这明显是跟我们过不去,没事找事嘛!

Tā zhè míng xiǎn shì gēn wǒ men guò bú qù, méi shì zhǎo shì ma! 

*没事找事 Méi shì zhǎo shì หาเรื่องใส่ตัว

 

อย่าหาเรื่องใส่ตัว Don't ask for trouble. 

别没事找事了。

Bié méi shì zhǎo shì le. 

 

อย่ามากวนประสาทฉันเลย  ฉันไม่ใช่คนหาเรื่องใส่ตัว Stop getting on my nerves! I'm not doing something for nothing! 

别烦我了,我可不是没事找事。

Bié fán wǒ le, wǒ kě bú shì méi shì zhǎo shì. 

 

 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...