18 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาจะหันกลับมามองเธอเป็นครั้งคราว Every so often he would turn and look at her.

他会时不时回头看她一眼。

Tā huì shí bù shí huí tóu kàn tā yì yǎn.

 

เขาเอาคำพูดที่อยู่ในใจมาบอกกับฉันแล้ว He has spoken his mind to me.

他已把心里话对我说了。

Tā yǐ bǎ xīn lǐ huà duì wǒ shuō le. 

 

นั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังคิด คุณได้เอาคำพูดที่อยู่ในใจของฉันพูดออกมาแล้ว That's exactly what I think. You took the words out of my mouth. 

那正是我所想的,你说出了我的心里话。

Nà zhèng shì wǒ suǒ xiǎng de, nǐ shuō chū le wǒ de xīn lǐ huà.

 

แต่ช่วงนี้ลูกสาวของฉันค่อนข้างทำตัวลึกลับ ไม่บอกความใจใจกับฉันอีกเหมือนเมื่อก่อนแล้วBut recently she has become somewhat mysterious, not as open-minded as before.

可最近女儿有点神神秘秘,不再和妈妈讲心里话。

Kě zuì jìn nǚ ér yǒu diǎn shén shén mì mì, bú zài hé mā mā jiǎng xīn lǐ huà.

 

เขาไม่ชอบพูดความในใจกับใคร He doesn't like to open his heart to anyone. 

他不喜欢向任何人讲心里话。

Tā bù xǐ huān xiàng rèn hé rén jiǎng xīn lǐ huà.


แต่สิ่งที่ฉันพูดออกไปทั้งหมดมันออกมาจากใจของฉันเลยนะ But what I tell you will come from the heart. 

但是我所说的都是心里话。

Dàn shì wǒ suǒ shuō de dōu shì xīn lǐ huà. 

 

ไม่มีใครอ่านใจคุณได้ ดังนั้นจงพูดสิ่งที่อยู่ในใจคุณออกไป No one can read your mind, speak up. 

没有人能读懂你的心的,因此,要把心里话说出来。

Méi yǒu rén néng dú dǒng nǐ de xīn de, yīn cǐ, yào bǎ xīn lǐ huà shuō chū lái. 

 

เพียงคุณกล้าที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมา You were the only one brave enough to speak your mind. 

只有你勇敢地把心里话说出来。

Zhǐ yǒu nǐ yǒng gǎn de bǎ xīn lǐ huà shuō chū

lái. 

 

บอกตามตรงว่าไม่อยากไปเลยจริงๆ To be honest, I just don't want to go.

说心里话, 我真不想去。

Shuō xīn lǐ huà, wǒ zhēn bù xiǎng qù.

 


ฉันรอมาหนึ่งชั่วโมงแล้ว แต่เขาก็ไม่โผล่หน้ามาเลย I waited an hour but he didn't show. 

我等了一个小时,可他一直没露面。

Wǒ děng le yí gè xiǎo shí, kě tā yì zhí méi lòu miàn.

 

ฉันรอหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะได้พบคุณI waited an hour just to see you. 

我等了一个小时只是为了见你。

Wǒ děng le yí gè xiǎo shí zhǐ shì wèi le jiàn nǐ. 

 

คุณรอนานแค่ไหนแล้ว How long have you been waiting? 

你等了多久了?

Nǐ děng le duō jiǔ le?


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...