7 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ถ้าหากคุณจัดให้เป็นระเบียบกว่านี้ ก็จะไม่เสียเวลามากนัก If you were more organized, you wouldn't waste so much time.

要是你安排得更有条理些,就不会浪费那么多时间了。

Yào shì nǐ ān pái dé gèng yǒu tiáo lǐ xiē, jiù bú huì làng fèi nà me duō shí jiān le.

*条理 Tiáo lǐ เป็นระเบียบเป็นระบบ; มีกฎมีเกณฑ์

 

เธอเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนในการทำงาน She is a methodical worker.

她工作很有条理。

Tā gōng zuò hěn yǒu tiáo lǐ. 

 

เธอไร้ซึ่งระเบียบมากเกินไป She's so disorganized. 

她太缺乏条理了。

Tā tài quē fá tiáo le.

 

ฉันมีความไม่เป็นระเบียบในหลาย ๆ ด้าน I'm untidy in most ways.

我在很多方面都没有条理。

Wǒ zài hěn duō fāng miàn dōu méi yǒu tiáo lǐ.

 

บางทีเธอก็พูดจามีกฎมีเกณฑ์ แต่บางครั้งก็พูดจาเรื่อยเปื่อย

Sometimes she spoke sensibly, sometimes she rambled. 

有时她讲话很有条理,有时也讲得漫无边际。

Yǒu shí tā jiǎng huà hěn yǒu tiáo lǐ, yǒu shí yě jiǎng de màn wú biān jì.

*漫无边际 Màn wú biān jì อย่างไร้ขอบเขต; เพ้อ; เรื่อยเปื่อย

 

เวลาที่เขาพูดเขามักจะพูดเพ้อเจ้อและพูดอะไรแปลก ๆบ่อยๆWhen he did talk he often rambled and said strange things. 

他谈话时往往漫无边际地讲些奇怪的事情。

Tā tán huà shí wǎng wǎng màn biān jì de jiǎng xiē qí guài de shì qíng. 

 

ฉันรู้สึกรำคาญมากที่ได้ยินเธอจู้จี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด I got really bored listening to her rambling on. 

听她漫无边际地唠叨下去我真烦死了。

Tīng tā màn biān jì de láo dāo xià qù wǒ zhēn fán sǐ le. 

 

นั่นคืองานที่ตึงเครียด แต่มีระเบียบเป็นขั้นเป็นตอน That is intense but orderly work. 

那是紧张而有秩序的工作。

Nà shì jǐn zhāng ér yǒu zhì xù de gōng zuò.

*秩序 Zhì xù ระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อย; ความเรียบร้อย

 

การที่คุณจากไป ไม่ใช่ฉันไม่รั้งไว้ Your departure, not I didn't ask her to stay.

你的离开,不是我的不挽留。

Nǐ de lí kāi, bú shì wǒ de bù wǎn liú.

 

เขากอดเธอไว้แน่นๆ He hugged her tight.

他抱得她紧紧的。

Tā bào dé tā jǐn jǐn de.

 

เขาได้รับของขวัญแต่ไม่ยอมรับเอาไว้ He received the gift, but he declined to accept it. 

他收到礼物,可是不肯收下。

Tā shōu dào lǐ wù, kě shì bù kěn shōu xià.

 

 

 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...