18 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณจะเอายังไงกับฉันอีก What more do you want? 

你还想怎么样?

Nǐ hái xiǎng zěn me yàng?

 

นี่ก็อับอายขายขี้หน้ามากแล้วนะ คุณยังจะเอายังไงอีก It was humiliating. What more do you want? 

这有够丢脸的了,你还想怎么样?

Zhè yǒu gòu diū liǎn de le, nǐ hái xiǎng zěn me yàng?

 

ฉันคิดว่าสิ่งนี้ไม่มีความจำเป็นเลยนะ I don't think it's necessary.

我看没有这个必要了吧。

Wǒ kàn méi yǒu zhè gè yào le ba.

 

กรุณาให้เกียรติคนอื่นด้วย ;โปรดเรียนรู้ที่จะให้เกียรติผู้อื่นด้วย Please learn to respect others.

请你学会尊重别人。

Qǐng nǐ xué huì zūn zhòng bié rén.

 

ฉันไปได้แล้วหรือยัง Can I go now?

我可以走了吗?

Wǒ kě yǐ zǒu le ma?

 

ฉันอยากหาเงินให้ได้มากกว่านี้หน่อย I want to make more money.

我想多赚点钱。

Wǒ xiǎng duō zhuàn diǎn qián.

 

เพื่อเงินแล้วคุณทำได้ทุกอย่าง You can do anything for money.

为了钱你什么都干得出来。

Wèi le qián nǐ shén me dōu gàn de chū lái.

 


เธอคงจะไม่มีปัญหาใดๆ Should she have any difficulties.

她应该不会有任何困难。

Tā yīng gāi bú huì yǒu rèn hé kùn nán. 

 

ต่อจากนี้อย่าได้ติดต่อฉันอีก Don't contact me again.

以后别再联系我。

hòu bié zài lián xì wǒ.

 

อย่าน่าอายมาก อย่าตามพวกเรามานะ You're a shame. Don’t follow us! 

太丢脸了,别跟着我们!

Tài diū liǎn le, bié gēn zhe wǒ men!

 

ฉันชอบงานนี้มาก I like this job very much.

我很喜欢这份工作。

Wǒ hěn xǐ huān zhè fèn gōng zuò.

 

ยินดีต้อนรับทุกเมื่อ; ยินดีต้อนรับเสมอ Welcome at any time!

随时欢迎!

Suí shí huān yíng

 

คุณไม่ใช่คนอื่นคนไกล ฉันยินดีต้อนรับคุณทุกเมื่อ You're not people, you’re welcome anytime. 

你不是别人,我随时欢迎你。

Nǐ bú shì bié rén, wǒ suí shí huān yíng nǐ. 


💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...