4 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันหวังว่าแม่ของฉันจะหยุดก้าวก่ายและปล่อยให้ฉันตัดสินใจเองI wish my mother would stop interfering and let me make my own decisions. 

我希望我母亲不再干预,让我自己拿主意。

Wǒ xī wàng wǒ mǔ qīn bú zài gān yù, ràng wǒ zì jǐ ná zhǔ yì.

*干预 Gān yù ก้าวก่ายแทรกแซง ;สอดแทรกเข้าไปยุ่งวุ่นวาย

 

เราไม่ชอบให้คนแปลกหน้าเข้ามายุ่งในงานของเรา We don't like strangers who poke their noses into our affairs. 

我们不喜欢陌生人干预我们的事务。

Wǒ men bù xǐ huān mò shēng rén gān yù wǒ men de shì wù. 

*事务Shì งาน ;งานการ;  ธุระ; ธุรกิจ

 

เขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเธอ He had no right to meddle in her affairs.

他无权干涉她的事情。

Tā wú quán gān shè tā de shì qíng

*干涉 Gān shè ก้าวก่ายแทรกแซงสอดแทรกเข้าไปยุ่งวุ่นวาย

 

เมื่อมีคนอื่นเข้ามายุ่ง เรื่องยุ่งยากก็จะเกิดขึ้น When others interfere, it always makes trouble. 

别人一干涉,麻烦就来了。

Bié rén yī gān shè, má fan jiù lái le. 

 

เพราะเขาเข้ามายุ่งบ่อยๆ ฉันเลยบอกให้เขายุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยๆหน่อย As he was always interfering, I told him to mind his own business. 

因他常来干涉,我叫他少管闲事。

Yīn tā cháng lái gān shè, wǒ jiào tā shǎo guǎn xián shì.

 

จะต้องใช้จ่ายเงินไปมากมายทีเดียว This will cost a lot of money.

这要花费大量的钱。

Zhè yào huā fèi dà liàng de qián.

 

เขาได้รับความเสียหายอย่างหนักก็เพราะคุณ He incurred a heavy loss through you. 

他因为你而遭受重大损失。

Tā yīn wèi nǐ ér zāo shòu zhòng dà sǔn shī.

 

ฤดูร้อนกำลังผ่านไปและฤดูใบไม้ร่วงกำลังมาสายลมกำลังพัดโชย Summer passed into fall, and winds blew cold. 

夏去秋来,凉风阵阵。

Xià qù qiū lái, liáng fēng zhèn zhèn.

 

ที่นี่เย็นสบาย เรามานั่งพักกันสักพัก It's cool here. Let's sit down and have a rest.

这里凉爽,咱们坐下歇会儿。

Zhè lǐ liáng shuǎng, zán men zuò xià xiē huìr.

 

ทำให้เขาใจเย็นลง Calm him down.

使他冷静下来。

Shǐ tā lěng jìng xià lái.

 

ฉันมีวิธีที่จะทำให้เธอสงบลง I have a way to calm her down.

我有办法让她冷静下来的。

Wǒ yǒu bàn fǎ ràng tā lěng jìng xià lái de.

 

การอยู่กับคนที่ใส่ใจคุณจะทำให้คุณสงบลง Connecting with people who care about you is calming. 

和关心你的人在一起会让你冷静下来。

Hé guān xīn nǐ de rén zài yì qǐ huì ràng nǐ lěng jìng xià lái.🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...