8 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันกล้าพนันได้เลยว่าฉันจะได้รางวัลที่หนึ่งได้แน่ๆ I'll best I can get this first prize.

我敢打赌我定能得一等奖。

Wǒ gǎn dǎ dǔ wǒ dìng néng dé yī děng jiǎng. 


ฉันถูกรางวัลที่หนึ่งทุกครั้ง I win the first prize every time. 

我每次都得一等奖。

Wǒ měi cì dōu dé yī děng jiǎng.


ฉันพนันได้เลยว่าฉันจะชนะรางวัลที่หนึ่ง I bet I'll get the first prize.

我打赌我会得一等奖。

Wǒ dǎ dǔ wǒ huì dé yīděng jiǎng. 

 

เราหวังว่าคุณจะได้รับรางวัลชนะเลิศ We had expected you to win the first prize. 

我们本希望你得一等奖。

men běn xī wàng nǐ dé yī děng jiǎng.

 

เขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน He won the first prize in the competition.

他在比赛中得一等奖。

Tā zài bǐ sài zhōng dé yī děng jiǎng.

 

เพื่อให้หุ่นผอมเพรียว เธอก็เลยต้องควบคุมอาหาร She has to diet to stay slim. 

她要保持身材苗条,就不得不节食。

Tā yào bǎo chí shēn cái miáo tiáo, jiù bù dé bù jié shí.

*身材 Shēn cái รูปร่างทรวดทรง

*苗条 Miáo tiáo ผอมเพรียว ; อรชรอ้อนแอ้น (ร่างกายของสตรี)


เธอต้องการให้หุ่นของเธอผอมเพรียว   She wants to keep thin.

她想保持身材苗条。

Tā xiǎng bǎo chí shēn cái miáo tiáo. 

 

เธอสูงและมีรูปร่างผอมเพรียว She has a tall slender figure. 

她个高,身材苗条。

Tā gè gāo, shēn cái miáo tiáo.

 

เธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างอรชรอ้อนแอ้น She is a girl with a slender figure. 

她是一位身材苗条的姑娘。

Tā shì yī wèi shēn cái miáo tiáo de gū niáng.

 

มันไม่ใช่เวลาอันสมควรที่จะเปิดกิจการ It was unlucky to open a business at this time.

这个时候开张不吉利。

Zhè gè shí hòu kāi zhāng bù jí lì.

*开张 Kāi zhāng เปิดกิจการ

*不吉利 Bù jí lì ไม่เป็นมงคลเคราะห์ร้ายโชคร้ายอัปรีย์ 💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...