23 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเราพยายามเกลี้ยกล่อมเธอ แต่เธอดื้อรั้นมาก We tried to persuade her but she was adamant. 

我们试图说服她,但是她很固执。

Wǒ men shì tú shuō fú tā, dàn shì tā hěn gù zhi.

 

ฉันพยายามที่จะให้เขาและเธอคืนดีกัน แต่ก็ไม่เกิดผล I tried to make his peace with her, but in vain. 

我试图使他与她和好,但还是白搭。

Wǒ shì tú shǐ tā yǔ tā hé hǎo, dàn hái shì bái dā.

*白搭 Bái dā ไม่มีประโยชน์  ;ใช้การไม่ได้ ;ไม่บังเกิดผล

 

ชีวิตของเขาว่างเปล่าและไร้ความหมาย Her life felt empty and meaningless. 

他的生活空虚且毫无意义。

Tā de shēng huó kōng xū qiě háo wú yì yì. 

 

การตายของเธอทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนเป็นว่างเปล่าไม่มีความหมายอะไรเลย Her death left a vacuum in his life. 

她的去世使他的生活变得空虚。

Tā de qù shì shǐ tā de shēng huó biàn de kòng xū.

 

เขารู้สึกว่าชีวิตที่ไม่มีครอบครัวอยู่เคียงข้างมันช่างว่างเปล่าไม่มีความหมายอะไรเลย He feels his life empty without his family. 

他感觉没有家人陪伴的生活是空虚的。

Tā gǎn jué méi yǒu jiā rén péi bàn de shēng huó shì kōng xū de.

 

ชีวิตของพวกเขาช่างว่างเปล่าไม่มีความหมายอะไรเลยอย่างมาก Their lives are empty. 

他们生活非常空虚。

men shēng huó fēi cháng kōng xū.


สถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว  The situation has changed. 

情况变了。

Qíng kuàng biàn le. 

 

ตอนนี้โอกาสมาแล้วและสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปแล้ว Now all that can change.

现在,机会来了,情况变了。

Xiàn zài, jī huì lái le, qíng kuàng biàn le. 

 

เมืองนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้ฉันจำไม่ได้ This town has become so unrecognizable to me.

这个小镇已经变得让我认不出来了。

Zhè gè xiǎo zhèn yǐ jīng biàn de ràng wǒ rèn bù chū lái le.

 

รายชื่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก The list hasn't changed much.

名单没有多大的更动。

Míng dān méi yǒu duō dà de gēng dòng.

 

ถึงแม้เขาจะอยู่คนเดียว แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเหงา He is alone, but he doesn't feel lonely.

他虽然是一个人,但并不感到寂寞。

Tā suī rán shì yí gè rén, dàn bìng bù gǎn dào jì mò.

 

คุณจะตัดสินคนๆหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีแค่ภายนอกไม่ได้ You can't judge a person by his appearance.

你不能以外表来判断一个人。

Nǐ bù néng yǐ wài biǎo lái pàn duàn yí gè rén.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...