15 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันหวังว่าจะพบกับคุณโดยเร็วที่สุด I hope to have an interview with you as soon as possible.

我希望尽早与你面谈。

Wǒ xī wàng jǐn zǎo yǔ nǐ miàn tán.

*尽早 Jǐn zǎo  โดยเร็วที่สุด; ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

*面谈 Miàn tán คุยกันต่อหน้า ;สัมภาษณ์

 

เมื่อไหร่ที่คุณสะดวก ฉันก็หวังว่าจะมีโอกาสที่จะได้คุยกับคุณ I welcome an opportunity to speak to you at your earliest convenience. 

在你方便的时候,我希望有机会与你面谈。

Zài nǐ fāng biàn de shí hòu, wǒ xī wàng yǒu jī huì yǔ nǐ miàn tán.

 

เรื่องนี้สามารถพูดคุยได้ในตอนที่เจอกัน This matter can only be discussed in a personal interview. 

这件事只能在面谈时讨论。

Zhè jiàn shì zhǐ néng zài miàn tán shí tǎo lùn.

*讨论 Tǎo lùn สนทนาพูดคุย (แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน)

 

วันนี้ฉันก็เข้าร่วมการสัมภาษณ์ I also attended an interview today.

我今天也参加了一次面谈。

Wǒ jīn tiān yě cān jiā le yí cì miàn tán.

 

โปรดตอบกลับโดยเร็วที่สุด Please reply at your earliest convenience.

请尽早答复。

Qǐng jǐn zǎo dá fù.

*答复 Dá fù ตอบ

 

เราหวังว่าจะได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุด We expect your reply as soon as possible. 

我们希望尽早得到答复。

Wǒ men xī wàng jǐn zǎo dé dào dá fù.

 

พวกเขาไร้มารยาทจริงๆ แม้แต่คำตอบก็ยังไม่ให้ฉันเลยด้วยซ้ำ They've got a liberty, not even sending me a reply.

他们真无礼,连个答复也不给我。

Tā men zhēn wú lǐ, lián gè dá fù yě bù gěi wǒ. 

 

เขาไม่ได้ให้คำตอบที่น่าพอใจสำหรับคำถามนี้ He didn't give an adequate answer to the question. 

他没有对这个问题作出满意的答复。

Tā méi yǒu duì zhè gè wèn tí zuò chū mǎn yì de dá fù.

 

ฉันขอคิดก่อนซักหนึ่งคืน พรุ่งนี้จะให้คำตอบคุณได้ไหม Could I sleep on it and let you know tomorrow? 

能不能让我晚上考虑考虑,明天答复你?

Néng bù néng ràng wǒ wǎn shàng kǎo lǜ kǎo lǜ, míng tiān dá fù nǐ? 

 

ฉันต้องเร่งขอให้คุณตอบกลับแล้วหละ I'm going to have to push you for an answer. 

我不得不催促你答复了。

Wǒ bù dé bù cuī cù nǐ dá le.

 

ฉันจะต้องสอบถามข้อมูลก่อนและจะให้คำตอบกับคุณ  I'll have to make a few enquiries and get back to you. 

我得打听打听再给你答复。

Wǒ děi dǎ tīng dǎ tīng zài gěi nǐ dá fù. 

 

 

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...