13 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนมาก ซึ่งตอนนี้คุณคงจะรู้แล้วซินะ She is a very gentle woman, you must know by now.

她是一个非常温柔的女人,你现在肯定知道了。

Tā shì yí gè fēi cháng wēn róu de nǚ rén, nǐ xiàn zài kěn dìng zhī dào le.

*温柔 Wēn róu อ่อนโยน

 

เขานิสัยอ่อนโยนและอบอุ่นมาตั้งแต่เกิด He was by nature affectionate. 

他生性温柔亲切。

Tā shēng xìng wēn róu qīn qiè.

*生性 Shēng xìng  นิสัยดั้งเดิม ;นิสัยที่ติดมาแต่กำเนิด

*亲切 Qīn qiè สนิทใจ; รู้สึกมีความใกล้ชิด; ใกล้ชิดสนิทสนม; อบอุ่นและห่วงใย

 

เขาเป็นเด็กที่น่ารักอ่อนโยนและช่างเอาอกเอาใจเป็นอย่างมาก He is a lovely boy, very gentle and caring. 

他是个可爱的男孩,非常温柔体贴。

Tā shìgè kě ài de nánhái, fēicháng wēnróu tǐtiē.

*体贴 Tǐ tiē  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ;เอาอกเอาใจ

 

เสียงของเขาทุ้มต่ำและอ่อนโยน จนเกือบจะพูดได้ว่าเซ็กซี่เลยหละ His voice was deep but gentle, almost sensuous.

他的声音低沉而温柔,几乎可以说是性感。

Tā de shēng yīn dī chén ér wēn róu, jī hū kě yǐ shuō shì xìng gǎn.

*低沉 Dī chén (เสียง)ต่ำ; ทุ้มต่ำ

 

เธอถอนหายใจแล้วเอนหลังและหลับตา With a sigh, she leant back and closed her eyes 

她叹了口气,身体向后倚靠,闭上了眼睛。

Tā tàn le kǒu qì, shēn tǐ xiàng hòu yǐ kào, bì shàng le yǎn jīng.

 

เขาละเมอ He talks in his sleep.

他说梦话。

Tā shuō mèng huà.

*说梦话 Shuō mèng huà ละเมอ(พูดในเวลาหลับ)

 

บางครั้งเขาก็ละเมอ Sometimes he talked in his sleep. 

有时他会说梦话。

Yǒu shí tā huì shuō mèng huà.

 

เมื่อคืนฉันได้ยินคุณละเมอ I heard you talk in your sleep last night. 

昨晚我听见你说梦话。

Zuó wǎn wǒ tīng jiàn nǐ shuō mèng huà.

 

ฉันละเมอไปใช่ไหม นี่ฉันจะต้องกำลังฝันอยู่แน่ๆ Did I talk in my sleep? I must have been dreaming.

我说梦话了吗?我肯定是在做梦。

Wǒ shuō mèng huà le ma? Wǒ kěn dìng shì zài zuò mèng.

 

เมื่อคืนนี้คุณนอนละเมอ You were talking in your sleep last night.

你昨晚睡觉时说梦话。

Nǐ zuó wǎn shuì jiào shí shuō mèng huà.

 

นี่คุณกำลังละเมออยู่ละซิ You are talking in your sleep! 

你是在说梦话吧!

Nǐ shì zài shuō mèng huà ba!


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...