22 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเขาสองคนยังไม่เคยได้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา The two of them still had not had their definitive, heart-to-heart talk. 

他们两个人之间还没有开诚布公地谈过。

Tā men liǎng gè rén zhī jiān hái méi yǒu kāi chéng bù gōng de tán guò.

*开诚布公 Kāi chéng bù gōng จริงใจเปิดเผย; ตรงไปตรงมา

 

ฉันชอบที่จะจริงใจเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเสมอ I'm always a fan of being open and honest.

我一直喜欢开诚布公。

Wǒ yì zhí xǐ huān kāi chéng gōng. 

 

ฉันไม่ได้พูดกับคุณอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ I haven't been forthright with you about certain things.

我没有开诚布公的把事情跟你说清楚。

Wǒ méi yǒu kāi chéng gōng de bǎ shì qíng gēn nǐ shuō qīng chǔ.

 

คุณหวังว่าฉันจะเปิดเผยกับคุณอย่างตรงไปตรงมาและประจบสอพลอคุณอย่างนั้นเหรอ  You want me to be open with you, embrace you? 

你希望我对你开诚布公,奉承你?

Nǐ xī wàng wǒ duì nǐ kāi chéng gōng, fèng chéng nǐ? 

 

ฉันคิดว่าคุณไม่จริงใจกับฉัน I don't think you're levelling with me. 

我认为你没对我开诚布公。

Wǒ rèn wéi nǐ méi duì wǒ kāi chéng gōng.

 

ออกจากบ้านลืมล็อกประตู ฉันช่างสะเพร่าจริงๆ I forgot to lock the door when I went out, I was so sloppy.

出门时忘了锁门,我真马虎。

Chū mén shí wàng le suǒ mén, wǒ zhēn mǎ hǔ.

*马虎 Mǎ hǔ สะเพร่า; ประมาท;ชุ่ย

 

เขาคนนี้ทำงานค่อนข้างสะเพร่า He's a rather careless fellow.

他这个人做事比较马虎。

Tā zhè gè rén zuò shì bǐ jiào mǎ hǔ. 

 

ทัศนคติในการทำงานของเขาค่อนข้างชุ่ย His attitude to work is rather casual. 

他工作态度相当马虎。

Tā gōng zuò tài dù xiāng dāng mǎ hǔ.

 

เธอนี่เป็นคนสะเพร่าจริงๆเลย ลืมเขียนชื่อนามสกุลในการสอบ You are so careless. You forgot to write your name in the exam.

你这人真马虎,考试忘了写名字。

Nǐ zhè rén zhēn mǎ hǔ, kǎo shì wàng le xiě míng zì.

 

การวิจารณ์สำหรับฉันแล้วจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ไม่มีผลอันใด All the criticism is water off a duck's back to me. 

批评对我来说左耳进右耳出,毫无影响。

píng duì wǒ lái shuō zuǒ ěr jìn yòu ěr chū, háo wú yǐng xiǎng.

*左耳进,右耳出  Zuǒ ěr jìn, yòu ěr chū เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

 

เรื่องไร้สาระนั้นก็แค่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะ That rubbish goes in one ear and out the other. 

那种废话都是左耳进,右耳出。

Nà zhǒng fèi huà dōu shì zuǒ ěr jìn, yòu ěr chū. 🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...