22 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฝนตกหนักมากๆทำให้ทั้งตัวเปียกโชกเหมือนลูกหมาตกน้ำ It's raining too damn hard  that I feel like a drowned rat.

雨太大了,全身淋得像只落汤鸡似的。

Yǔ tài dà le, quán shēn lín de xiàng zhǐ luò tāng jī shì de.

*落汤鸡 Luò tāng jī ตัวเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำ

 

เสี่ยงออกไปทั้งที่ฝนตกแบบนี้ คุณต้องกลายเป็นลูกหมาตกน้ำ You'll get soaked if you go out in this rain.

冒这样的雨出去,你会成落汤鸡的。

Mào zhè yàng de yǔ chū qù, nǐ huì chéng luò tāng jī de.

 

เขาเปียกไปทั้งตัวเหมือนลูกหมาตกน้ำ He was wet all over like a drowned rat. 

他浑身湿得像只落汤鸡。

Tā hún shēn shī de xiàng zhǐ luò tāng jī. 

 

ฉันคิดว่าสักวันหนึ่งความจริงจะต้องปรากฏออกมา I thought, somehow, it might still all work out. 

我以为事情总有一天会水落石出的。

Wǒ yǐ wéi shì qíng zǒng yǒu yì tiān huì shuǐ luò shí chū de. 

*水落石出 Shuǐ luò shí chū น้ำลดตอผุด ใช้อุปมาว่า ปรากฏความจริงออกมา


เชื่อว่าสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏออกมา The Truth is always only one! 

真相总有水落石出的一天!

Zhēn xiàng zǒng yǒu shuǐ luò shí chū de yì tiān!

 

เรื่องนี้ฉันรับ(ผิดชอบ)ไว้เอง I shall take full charge of the matter. 

这件事可以包在我身上。

Zhè jiàn shì kě yǐ bāo zài wǒ shēn shang.

 

ไม่มีปัญหา ฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้ไว้เอง No problem, I will take care of everything. 

没问题,包在我身上。

Méi wèn tí, bāo zài wǒ shēn shang.

 

แน่นอน ไม่ต้องกังวลไป ฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างไว้เอง Sure, don't worry. I took care of everything.

当然,不用担心,一切包在我身上。

Dāng rán, bú yòng dān xīn, yí qiè bāo zài wǒ shēn shang. 

 

ระวังถูกกระชากกระเป๋า Be careful of being robbed.

小心被抢包包。

Xiǎo xīn bèi qiǎng bāo bāo.

*小心 Xiǎo xīn ระวัง ;ระมัดระวัง

*被 Bèi ถูก (กระทำ)

*抢 Qiǎng แย่ง; กระชาก

  

อย่าแย่งกัน มีของมากมายสำหรับทุกคน Don't grab, there's plenty for everyone. 

别抢,多着呢,人人都有。

Bié qiǎng,duō zhe ne, rén rén dōu yǒu. 

 

อย่าแย่ง Don't grab! 

别抢!

Bié qiǎng!

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...