9 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันต้องการฟ้องร้องว่าเขาลักพาตัว แบล็คเมล์และทำร้ายร่างกาย I want to press charges, kidnapping, extortion and assault. 

我要控告他绑架、勒索和袭击。

Wǒ yào kòng gào tā bang jià, lè suǒ hé xí jī.

*控告 

Kòng gào 

ฟ้อง

ฟ้องร้อง ;

กล่าวหา


*绑架 

Bǎng jià

การลักพาตัว


*袭击 

Xí jī 

จู่โจม ;

บุกโจมตีอย่างเฉียบพลัน

 


เราจะไม่ข่มขู่หรือแบล็คเมล์อย่างแน่นอน 

We do not intimidate or blackmail. 

我们绝不会恐吓或勒索。

Wǒ men jué bú huì kǒng hè huò lè suǒ.

*恐吓 

Kǒng hè 

ข่มขู่

 

เธอเอารูปที่โดนแบล็คเมล์ให้ฉันดู 

She showed me the blackmail photos. 

她把勒索照片给我看了。

Tā bǎ lè suǒ zhào piàn gěi wǒ kàn le.

 


คุณคงบ้าแล้วจริงๆที่จะลาออกจากโรงเรียนกลางคัน You'd be crazy to drop out. 

你要退学真是发疯了。

Nǐ yào tuì xué zhēn shì fēng le.

 ฉันหมายถึงฉันจะออกจากโรงเรียนเพื่อหางานทำ 

I mean, I'll just drop out and get a job.

我是说,我就退学找个工作好了。

Wǒ shì shuō, wǒ jiù tuì xué zhǎo gè gōng zuò hǎo le.

 


แต่เดิมเขาบอกกับฉันว่าจะลาออกจากโรงเรียนพร้อมกันกับฉัน แต่ต่อมาเขาก็เปลี่ยนใจ 

He said he would drop out of school with me, but then he changed his mind.

他本来说好跟我一起退学的,可是后来又改变了念头。

Tā běn lái shuō hǎo gēn wǒ yì qǐ tuì xué de, kě shì hòu lái yòu gǎi biàn le niàn tóu.

 


ฉันไม่อยากบอกเขาว่าฉันจะลาออกจากโรงเรียน 

I couldn't tell her I wanted to quit school. 

我不想告诉他我要退学。

Wǒ bù xiǎng gào sù tā wǒ yào tuì xué. 

 


เป็นเรื่องปกติที่การเริ่มต้นทดลองไม่ค่อยจะราบรื่นดีนัก 

It is to be expected that an experiment will sometimes run into a snag at first.

开始试验时有时不很顺手,也是很自然的。

Kāi shǐ shì yàn shí yǒu shí bù hěn shùn shǒu, yě shì hěn zì rán de.

*顺手 

Shùn shǒu 

ราบรื่น ;

สะดวกสบาย

 


ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น 

It was done without a hitch. 

事情办得相当顺手。

Shì qíng bàn de xiāng dāng shùn shǒu.

 


เท่าที่ฉันรู้คืองานของคุณไม่ราบรื่นเอาซะเลย 

From what I have been told, you are not getting on well with your work. 

据我所知,你的工作不顺手。

Jù wǒ suǒ zhī, nǐ de gōng zuò bú shùn shǒu.

 


โปรดปิดประตูเมื่อคุณออกไปข้างนอก 

Would you close the door when you go out? 

出去时请顺手儿关上门。

Chū qù shí qǐng shùn shǒur guān shàng mén.

*顺手 

Shùn shǒu

ถือโอกาส

ถือเอาความสะดวก


💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...