22 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ปฏิบัติกับคนรอบข้างดีๆหน่อย Be nice to the people around you.

对身边的人好点。

Duì shēnbiān de rén hǎo diǎn.

 

กรุณาปฏิบัติกับตัวเองให้ดีหน่อย Please treat yourself well! 

请对自己好一点!

Qǐng duì zì jǐ hǎo yì diǎn!

 

ทำไมฉันถึงทำตัวดีกับตัวของฉันเองไม่ได้ Why I don't treat myself better? 

为什么我不能对自己好一点呢?

Wèi shén me wǒ bù néng duì zì jǐ hǎo yì diǎn ne?

 

คุณอิจฉาหรือโกรธคนที่ร่ำรวยกว่าคุณหรือไม่ Are you jealous or resentful of those who have more money than you? 

对于比你有钱的人,你会嫉妒或生气吗?

Duì yú bǐ nǐ yǒu qián de rén, nǐ huì jí dù huò shēng qì ma? 

 

ในอนาคตฉันต้องมีเงินมากกว่าคุณอย่างแน่นอน I will be richer than you in the future.

我以后一定比你有钱。

Wǒ yǐ hòu yí dìng bǐ nǐ yǒu qián.

 

ฉันเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จในที่สุด I'm sure you'll get there in the end.

我相信你最终会成功的。

Wǒ xiāng xìn nǐ zuì zhōng huì chéng gōng de. 

 

คุณต้องประสบความสำเร็จแน่นอน  You’ll be successful! 

你会成功的。

Nǐ huì chéng gōng de.

 

ใช้ใจทำ คุณต้องประสบความสำเร็จแน่นอน  Work hard, you'll be successful.

用心做,你会成功的!

Yòng xīn zuò, nǐ huì chéng gōng de! 

 

อย่าท้อถอย คุณจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี่แหละ Don't lose heart, you will succeed in time.

不要灰心,你迟早会成功的。

Bú yào huī xīn, nǐ chí zǎo huì chéng gōng de. 

 

ทรมานเกินไป What a torment!

太折磨了!

Tài zhé mó le!

 

เขาชอบคุยโทรศัพท์กับแฟนนานๆ He likes talking on the phone with his girlfriend.

他很喜欢和女朋友煲电话粥。

Tā hěn xǐ huān hé nǚ péng yǒu bāo diàn huà zhōu.

*煲电话粥 Bāo diàn huà zhōu คุยโทรศัพท์นานๆ

 

การคุยโทรศัพท์บนเตียงนานๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลย Taking a mobile phone to your bedroom is not trivial. 

在床头煲电话粥不是一件小事。

Zài chuáng tóu bāo diàn huà zhōu bú shì yì jiàn xiǎo shì.

 

อันนี้ง่ายมากเลย ผู้หญิงนะชอบคุยโทรศัพท์นานๆ It is quite simple, women love to talk on the phone.

这很简单,女人喜欢煲电话粥。

Zhè hěn jiǎn dān, nǚ rén xǐ huān bāo diàn huà zhōu. 💗💗💗💗💗💗💗💗💗ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...