15 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณทำอย่างนี้มันน่าละอายมาก It's shameful of you to do so.

你这样做,真羞死人了。

Nǐ zhè yàng zuò, zhēn xiū sǐ rén le.

 

ผู้ที่ไม่มีความละอายไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี He who has no shame has no conscience. 

不知羞耻的人没有良知。

zhī xiū chǐ de rén méi yǒu liáng zhī. 

*羞耻 Xiū chǐ อัปยศอดสู; อดสูใจ ;ยางอาย ;ขายขี้หน้า

 

ฉันเป็นเลสเบี้ยน แต่ฉันไม่อายเลยสำหรับเรื่องนี้ I'm a lesbian, but I'm not ashamed of it.

我是个女同性恋,但我并不为此感到羞耻。

Wǒ shì gè nǚ tóngxìngliàn, dàn wǒ bìng bù wéi cǐ gǎndào xiūchǐ.

*女同性恋 Nǚ tóng xìng liàn เลสเบี้ยน lesbian

 

เขาขาดความละอายในจิตใจ He is void of shame. 

他缺乏羞耻心。

Tā quē fá xiū chǐ xīn.

 

ฉันมีความรู้สึกขายขี้หน้า I felt a species of shame. 

我有一种羞耻的感觉。

Wǒ yǒu yì zhǒng xiū chǐ de gǎn jué.

 

แล้วฉันก็รู้ว่าคุณเป็นเลสเบี้ยน Then I find out you're a lesbian. 

然后我发现你是个女同性恋。

Rán hòu wǒ fā xiàn nǐ shì gè nǚ tóng xìng liàn.

 

ลั่นวาจาไปแล้ว ยากที่จะคืนคำได้ Even four horses cannot take back what one has said.; What has been said cannot be unsaid

一言既出,驷马难追。

Yì yán jì chū, sì mǎ nán zhuī.

 

ฉันคุยกับเพื่อนสนิทของฉันอย่างลับๆ I had a quiet conversation with my closest friend. 

我和我的好朋友密谈。

Wǒ hé wǒ de hǎo péng yǒu mì tán.

*密谈 Mì tán เจรจาลับ ;คุยกันอย่างลับๆ

 

ดูเหมือนว่าผู้นำทั้งสองกำลังจัดการการเจรจากันอย่างลับๆ It appears that the two leaders are holding secret talks. 

看来两位领导人正在进行密谈。

Kàn lái liǎng wèi lǐng dǎo rén zhèng zài jìn xíng mì tán. 


เมื่อคืนพวกคุณมีการคุยกันแบบลับๆใช่ไหม Did you have a secret talk last night? 

昨晚你们有一次密谈吗?

Zuó wǎn nǐ men yǒu yí cì mì tán ma?

 

พวกผู้จัดการคุยกันอย่างลับๆในห้องทำงาน The managers were closeted together in the office. 

经理们在办公室密谈。

Jīng men zài bàn gōng shì mì tán. 

 

ใช่ ฉันเดาว่าการเจรจาแบบลับๆครั้งนี้คงไม่ได้ช่วยอะไร Yeah. Well, my guess is, this secret conference isn't exactly helping. 

没错,我猜测,这次密谈起不了什么帮助。

Méi cuò, wǒ cāi cè, zhè cì mì tán qǐ bù liǎo shén me bāng zhù.💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...