11 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณอยากได้มันหรือเปล่า Do you want it?

你想要吗?

Nǐ xiǎng yào ma?

 

พูดไม่เข้าใจหรอก I couldn’t talk to him.

说不通。

Shuō bù tōng.

 

ไม่อย่างนั้นให้ฉันช่วยพูดกับเขาให้เอาไหม Or I’ll help you make it clear to him.

要不然我帮你去跟他说。

Yào bù rán wǒ bāng nǐ qù gēn tā shuō.

 

ระวังภาพลักษณ์ของตัวเองหน่อย Pay attention to your image.

 注意一下自己的形象。

Zhù yì yí xià zì jǐ de xíng xiàng.

 

ทำไม่จู่ๆถึงบีบหัวใจจังนะ Why is the heart suddenly tight?

为什么心口突然一紧啊。

Wèi shén me xīn kǒu tú rán yì jǐn a.

 

หน้าตาก็งั้นๆ;หน้าตาไม่ได้โดดเด่น She is not outstanding.

长得不出众。

Zhǎng de bù chū zhòng.

 

แบบนี้ฉันค่อยสบายใจหน่อย It’s a lot easier for me.

 这样我也轻松多了。

Zhè yàng wǒ yě qīng sōng duō le.

 

ทำผิดแล้วขอโทษ ก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอ Isn’t it normal to apologize for doing something wrong?

做错事道歉不是理所当然的吗?

Zuò cuò shì dào qiàn bú shì lǐ suǒ dāng rán de ma?

 

ในที่สุดคุณก็คิดได้แล้วใช่ไหม  You finally realize that .

你是不是终于想明白了。

Nǐ shì bú shì zhōng yú xiǎng míng bái le.

 

เขาเป็นลุงแปลก ๆ ที่เอาตัวเองเป็นใหญ่และจอมโหด He is a conceited and presumptuous eccentric.

他就是一个自以为是霸道蛮横的怪叔叔。

Tā jiù shì yí gè zì wéi shì bà dào mán hèng de guài shū shu.

 

คู่ควรแก่การภาคภูมิใจนะ You should be proud.

 值得骄傲一下。

Zhí dé jiāo ào yí xià.

 

ในที่สุดคุณก็เข้าใจสักที You  finally get it.

你终于想明白了。

Nǐ zhōng yú xiǎng míng bái le.

 

ฉันขอโทษคุณอย่างเป็นทางการด้วยนะ I formally apologize to you.

正式向你道歉。

Zhèng shì xiàng nǐ dào qiàn.



💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...