17 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณกำลังคุยกับใคร Who are you talking to?

你在和谁说话?/你在跟谁讲话?

Nǐ zài hé shéi shuō huà?/Nǐ zài gēn shéi jiǎng huà?

 

เอาไว้ฉันอธิบายให้คุณฟังทีหลังได้ไหม I will explain to you later, OK?

我之后给你解释好不好?

Wǒ zhī hòu gěi nǐ jiě shì hǎo bù hǎo?

 

คุณจะไปตอนไหน When are you leaving?

你什么时候走?/ 你什么时候动身?

Nǐ shén me shí hòu zǒu? / Nǐ shén me shí hòu dòng shēn?

 

คุณดูแลตัวเองดีมากเลย You look so young.

你保养的可真好。

Nǐ bǎo yǎng de kě zhēn hǎo.

 

งั้นนั่งลงก่อนเถอะ Please sit first.

要不然先坐下吧。

Yào bù rán xiān zuò xià ba.

 

เลิกสร้างภาพได้แล้ว Quit putting on a facade!

别装门面了!

Bié zhuāng mén miàn le!

 

คุณก็ให้ของขวัญไปแล้ว คนก็ได้มาเจอแล้ว งั้นพวกเรากลับก่อนนะ You have sent gifts. You also visit. Well, the, we’ll go.

你礼都送了,人也见了。那我们就走了。

Nǐ lǐ dōu song le, rén yě jiàn le. Nà wǒ men jiù zǒu le.

 

ห้ามพูดแทรกนะ No interruptions.

不许插话呀!

Bù xǔ chā huà ya!

 

ฉันไปเคยพูดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ When did I say that?

我啥时候说过了。

Wǒ shà shí hòu shuō guò le.

 

หนักแน่นเชื่อถือได้ He’s reliable.

他踏实可靠

Tā tà shí kě kào

 

ถึงแม้จะดูเหมือนไม่ประสีประสาไปหน่อย Although he looks silly.

虽然看起来傻头傻脑的。

Suī rán kàn qǐ lái shǎ tóu shǎ nǎo de.

 

นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา It’s a private matter.

这是人家私事。

Zhè shì rén jiā sī shì.

 

เรื่องนี้จำเป็นต้องถามให้ชัดเจนนะ We have to figure this thing out.

这件事必须要问清楚的。

Zhè jiàn shì bì xū yào wèn qīng chǔ de.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...