17 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณจะอยู่นานแค่ไหน How long are you staying?

你要呆多久?/你打算呆多长时间?

Nǐ yào dāi duō jiǔ?/Nǐ dǎ suàn dāi duō cháng shí jiān?

 

ปลาติดเบ็ดแล้ว The fish has taken the bait.

鱼儿已上钩。

Yú er yǐ shàng gōu.

 

เขาบอกว่าเขาจะมาหาที่บ้านเองเลย He said he would visit in person.

他说他会亲自登门拜访。

Tā shuō tā huì qīn zì dēng mén bài fǎng.

 

คุณบอกว่างานใหญ่สำเร็จหมายความว่ายังไง What do you mean by “Great job”?

你说大功告成是什么意思?

Nǐ shuō dà gōng gào chéng shì shén me yì si?

 

ฉันทำพังอีกแล้ว ใช่ไหม I've fouled up badly again, haven't I? 

我又搞砸了,是不是?

Wǒ yòu gǎo zá le, shì búshì? 

*砸  พัง;เละ;ไม่สำเร็จ

 

ขอบคุณที่คุณยอมให้ฉันมาในสถานที่ที่คุณเกิดนะ Thank you for being willing to let me come to your hometown.

谢谢你愿意让我来到你出生长大的地方。

Xiè xiè nǐ yuàn yì ràng wǒ lái dào nǐ chū shēng zhǎng dà de dì fāng.

 

อย่าเสียงดัง Don’t be noisy!

不要吵!

Bú yào chǎo!

 

อย่าเสือก; อย่ายุ่งเรื่องชาวบ้าน Don’t be nosy!

别多管闲事!

Bié duō guǎn xián shì!

 

นี่แสดงว่าคุณตกลงที่จะลองยอมรับฉันแล้วใช่ไหม Does this mean that you are trying to accept me?

你是不是就代表着你决定尝试接纳我了?

Nǐ shì bú shì jiù dài biǎo zhe nǐ jué dìng cháng shì jiē nà wǒ le?

 

เรื่องนี้พูดแค่คำสองคำไม่เข้าใจหรอก This matter cannot be said clearly in one or two sentences.

这件事一两句话说不清楚。

Zhè jiàn shì yī liǎng jù huà shuō bù qīng chǔ.

 

คุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น You have the right to express your opinions.

你有权利表达你的意见。

Nǐ yǒu quán lì biǎo dá nǐ de yì jiàn.

 

ยังไงก็ตามนี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด Anyway, This is a mistake.

总之这是个误会。

Zǒng zhī zhè shì gè wù huì.

 

เข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเลยหละ A big mistake.

天大的误会。

Tiān dà de wù huì.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...